Twee moties Partij voor de Dieren aange­nomen in Provin­ciale Staten


2 juli 2009

Minder papierverbruik en minder nota’s en documenten

De hoeveelheid nota’s en documenten bij de provincie Zuid-Holland moet met minimaal tien procent worden teruggebracht. Er wordt veel te veel papier gebruikt, er worden te veel beleidsdocumenten geproduceerd, maar veel ervan wordt ongelezen weggegooid. Dat moet anders. Een motie van de Partij voor de Dieren werd met overgrote meerderheid van stemmen aangenomen. Alleen de fractie van CU/SGP stemde tegen.
Het vele papiergebruik heeft een nadelige invloed op het milieu en draagt niet bij aan duurzaamheid, zei Carla van Viegen, indienster van de motie. Ambtenaren en bestuur moeten beter nadenken of een bepaald document wel nodig is. Desnoods is een inventarisatie nodig van wat er allemaal aan documenten doorheen gaat.
Carla van Viegen: ,,Wat zou er nu mis gaan in Zuid-Holland, als de provincie half zo veel papier zou produceren?’’ Ze sprak van een papieren façade: ,,Het gevoel bekruipt me telkens weer, dat iedereen bezig is met het scorebord, maar niet met de wedstrijd. Je kunt wel aan de sprieten trekken, maar daar gaat het gras niet harder van groeien."

Evaluatie van nut van afschot van ganzen

Heeft afschot van ganzen wel zin? Is het wel het juiste middel om schade aan gewassen te beperken? Ondanks het afschieten neemt de schade toe, dus is een andere methode niet beter? Een onderzoek door het Faunafonds moet tot antwoorden leiden op die vragen. Het Faunafonds kan een aanvraag voor gegevens verwachten van Gedeputeerde Staten.
Dat is het gevolg van een motie van de Partij voor de Dieren, die met grote meerderheid werd aangenomen. Alleen de VVD en CU/SGP stemden tegen.
PvdD-statenlid Carla van Viegen wijst erop dat in de zomer van 2007 geen afschot heeft plaatsgevonden, omdat de rechter het verbood. In april 2008 verleende de provincie een ontheffing aan de verschillende faunabeheerders. Ze mogen gedurende twee jaar 16.175 grauwe ganzen en 3.320 brandganzen vangen en doden. Provinciale Staten wil nu wel eens weten, hoe de schade in 2007 zich verhoudt tot de schade in 2008 en 2009. Het Faunafonds moet het onderzoek heel gedetailleerd uitvoeren, waar mogelijk uitgesplitst naar gemeente en rekening houdend met de ganzensoort.

Gerelateerd nieuws

Zuid-Hollandprijs, thema: de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in het landelijk gebied

De provincie Zuid-Holland daagt met de prijsvraag professionals, studenten en vrijwilligers/bewoners uit om plannen of projec...

Lees verder

Partij voor de Dieren: Provincie Zuid-Holland gaat niet goed om met provinciegelden

Den Haag, 7 juli 2009 – De Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland vindt dat de provincie Zuid-Holland niet goed o...

Lees verder