Zuid-Holland­prijs, thema: de kwaliteit van de woon- en leef­om­geving in het landelijk gebied


23 juni 2009

De provincie Zuid-Holland daagt met de prijsvraag professionals, studenten en vrijwilligers/bewoners uit om plannen of projecten in te zenden die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de woon- en leefomgeving van het landelijk gebied. De plannen en projecten moeten inspelen op ruimtelijke trends en aandacht hebben voor ontwerp en uitvoering. Hierdoor wil de provincie geïnspireerd worden. Ook wil de provincie aandacht en waardering tonen voor initiatieven van burgers en organisaties die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke thema's. Uitreiking van de eerste Zuid-Hollandprijs 2009 vindt plaats op donderdag 22 oktober 2009 door de Commissaris van de Koningin.Vraagstelling
Kom met innovatieve ideeën, ontwerpen, plannen en projecten, die inspelen op ruimtelijke trends en hun ruimtelijke impact in het landelijke gebied. Denk hierbij aan ontwikkelingen op gebied van demografie (zoals krimp), maar ook aan klimaatverandering en energieschaarste. Welke kansen liggen er? Welke ingrepen zijn nodig? Hoe kunnen de thema's positief worden benut in een innovatief en duurzaam ontwerp?

Meedoen?
Dat kan natuurlijk, graag zelfs. Er zijn drie categorieën:

1. vrijwilligers (organisaties) en particulieren

2. studenten (architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, planologie, bestuurskunde) en studententeams van de verschillende disciplines

3. professionals (architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, planologen, bestuurskundigen) en teams van professionals uit verschillende disciplines

Kijk voor deelname in Het wedstrijdprogramma. Daarin zijn vraagstelling en regels van de prijsvraag gespecificeerd.

Aanmeld- en inzendtermijnen - Let op!
Vooraf aanmelden: om mee te kunnen doen moet u zich eerst aanmelden met het 'Aanmeldingsformulier'. 
Hiervoor geldt de datum van 1 juli 2009
Inzendingen: de uiterste datum voor het indienen van uw inzending ligt vast op 1 september 2009. Gebruik hiervoor het 'Gegevensformulier'

Prijzen voor elke categorie
€ 15.000,- voor het beste burgerinitiatief of vrijwilligersproject
€ 10.000,- voor het beste studentenproject
€ 50.000,- voor het beste project van professionelen

Jury
De Commissaris van de Koningin heeft een breed samengestelde en deskundige jury gevormd die de inzendingen beoordeelt. Zij nomineert voor elke categorie enkele inzendingen. De jury bestaat uit:

  • mevrouw Sybilla Dekker, voorzitter (voormalig minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu
  • de heer Tjark de Lange (directeur KAPP Nederland BV)
  • de heer Adriaan Geuze (directeur West 8)
  • mevrouw Ellen Verkoelen (directeur Milieufederatie Zuid-Holland)
  • mevrouw Anja Overhoff (algemeen directeur Den Haag Marketing & Events)
  • de heer Aad Veenman (voormalig president-directeur Nederlandse Spoorwegen)
  • de heer Jeroen de Haas (bestuursvoorzitter Eneco)

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een symposium over het jaarthema op donderdag 22 oktober 2009. Dit symposium vindt plaats in het provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag. De Commissaris van de Koningin Jan Franssen reikt de prijzen uit.De Zuid-Hollandprijs
De Zuid-Hollandprijs is nieuw en komt in de plaats van sectorale Zuid-Hollandse prijzen, zoals de Landschapsprijs, de Milieuprijs, de Stedelijke Vernieuwingsprijs en de Samen Sociaalprijs. Jaarlijks kent de prijsvraag een ander thema.

Dit is de kans om ideeën in te dienen om duurzaamheid, dierenwelzijn natuur en milieu in Zuid-Holland te verbeteren, dus pak die kans!