Partij voor de Dieren: Zuid-Holland moet ecolo­gische crisis aanpakken


15 juni 2009

Den Haag, 16 juni 2009 – De provincie Zuid-Holland moet haar verantwoordelijkheid nemen om, naast de economische crisis, ook de ecologische crisis aan te pakken. Dat stelt Zuid-Hollandse Statenfractie van de Partij voor de Dieren. De partij heeft Gedeputeerde Staten daarom gevraagd om op dit punt in actie te komen en extra maatregelen te nemen.

Behalve een economische crisis is er wereldwijd ook sprake van een ecologische crisis in de vorm van onder meer een klimaatcrisis, een ruimtecrisis, biodiversiteitscrisis, een watercrisis en een voedselcrisis. Uit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie is gebleken dat de huidige economische crisis de wereld éénmalig 1 biljoen euro kost , terwijl de kap van het tropisch regenwoud gaat leiden tot een jaarlijkse kostenpost tussen de 1,5 en 4 biljoen euro.

Als het gaat om de economische ontwikkeling heeft de provincie Zuid-Holland geen wettelijke of door het Rijk opgelegde taken. Wel neemt zij zelf het initiatief om de economie in Zuid-Holland te stimuleren. Door extra te investeren in onder meer woningbouw en aanleg van wegen probeert de provincie de huidige economische crisis te lijf te gaan.

Op het gebied van de ecologische ontwikkeling daarentegen heeft de provincie wel een aantal opgelegde taken. Het gaat dan onder meer om het op peil houden van de biodiversiteit, de bescherming van flora en fauna, de realisatie van Natura 2000-gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur en taken op het gebied van bodem-, water- en luchtkwaliteit.

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland pleit er daarom voor dat de provincie Zuid-Holland extra inspanningen levert om de ecologische crisis het hoofd te bieden. De partij heeft Gedeputeerde Staten gevraagd of zij ook vinden dat de ecologische crisis net zo veel aandacht verdient als de economische crisis. En zo ja, welke extra maatregelen het provinciebestuur wil nemen om de ecologische crisis vanuit Zuid-Holland aan te pakken.