Partij voor de Dieren, SP en D66 willen stop op wrede ganzen­ver­gassing


8 augustus 2023

Den Haag, 8 augustus 2023 – In juni 2023 zijn bij Kinderdijk in Zuid-Holland 1100 ganzen vergast in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De Statenfracties Partij voor de Dieren, SP en D66 spreken hun afschuw uit over deze wrede en zinloze massale doding van dieren en hebben vragen gesteld aan het provinciebestuur.

De partijen willen weten hoeveel ganzen per soort er in de afgelopen vier jaar in Zuid-Holland zijn vergast en hoeveel ganzen er op andere wijze zijn gedood. Daarnaast willen de partijen een overzicht van de totale aantallen gedode ganzen per soort in de afgelopen vier jaar.

Vergassing van ganzen is een pijnlijke en dieronwaardige dodingsmethode die zorgt voor veel angst, stress en pijn en een langzame verstikkingsdood. Er wordt in het geheel geen rekening gehouden met de behoeftes en gevoelens van dieren. Het gaat om weerloze, veelal jonge dieren die in de rui zijn en niet kunnen vliegen. Ganzen hebben hechte familiebanden, die zo op wrede wijze worden verbroken. Door de angst en pijn vertrappen ze elkaar in de gaskar, wat nog meer leed veroorzaakt. De maatschappelijke weerstand tegen ganzenvergassing is groot en de partijen willen dat het provinciebestuur gaat inzetten op het doel van minder schade in plaats van populatiebeheer.

Vooralsnog is nog niet aangetoond dat de aantallen ganzen door deze handelswijze afneemt en dat de massale ganzenvergassing effectief is. Onderzoek toont aan dat ganzen makkelijk in staat zijn om de jaarlijkse sterfte door vergassing en afschot te compenseren via een hogere reproductie. Eenvoudig: door de vergassing blijven er het volgende jaar meer jongen leven en blijft de populatie even groot. Dit dierenleed is dan ook zinloos en niet effectief.

De partijen willen dat er wordt ingezet op minder dieronvriendelijke methoden, zoals een andere inrichting van het landschap dat minder aantrekkelijk is voor ganzen en verjaging met drones en lasers, waarvan al is wetenschappelijk vastgesteld dat deze methodes effectief zijn.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren doet melding van misstanden op de Voorschotense paardendagen

Afgelopen weekend vonden de jaarlijkse Voorschotense Paardendagen plaats. Net zoals voorgaande jaren vonden ook dit jaar wee...

Lees verder

Denk mee over je leefomgeving!

Hoe ziet de provincie Zuid-Holland eruit in de toekomst? Jij mag meedenken! Moet er meer ruimte worden gemaakt voor woninge...

Lees verder