Partij voor de Dieren stelt jacht­mis­standen Hoeksche Waard aan de kaak


30 augustus 2013

Den Haag, 30 augustus 2013 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft van een aantal Zuid-Hollandse inwoners filmmateriaal toegestuurd gekregen waarop jachtmisstanden te zien zijn. Daarbij is er sprake van ernstige dierenmishandeling en het onnodig lijden van ganzen tijdens de jacht.

Op de beelden, te zien op Youtube[1] [2], is te zien dat jagers nog levende neergeschoten ganzen aan de nek rondslingeren, op de grond leggen en vervolgens halfdood aan hun lot overlaten. Geen enkele gans is gelijk dood nadat die geschoten is: ze blijven nog geruime tijd gewond rondspartelen. Daar komt nog bij dat er plastic lokganzen en ganzengeluiden worden gebruikt, die de ganzen naar de productiegebieden lokken, terwijl de dieren daar juist moeten worden verjaagd. Dit is de omgekeerde wereld.

De Partij voor de Dieren vindt deze beelden schokkend. Ze wil dat de provincie optreedt en proces-verbaal opmaakt tegen de jagers die dit dierenleed hebben veroorzaakt. Ook wil de partij dat er maatregelen worden genomen om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen en dat de jachtvergunningen worden ingetrokken als dit niet gebeurt.

Fractievoorzitter Carla van Viegen: “Het is werkelijk respectloos zoals er met deze dieren wordt omgegaan. Aan deze misstanden in de jacht moet zo spoedig mogelijk een einde komen. Deze jagers zou direct hun jachtakte voorgoed moeten worden ontnomen”.

De Partij voor de Dieren heeft over deze kwestie schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Volgens de partij is er sprake van ernstige dierenmishandeling en ook van een strafbaar feit, omdat de Gezondheid- en welzijnswet én de Flora- en faunawet worden overtreden. Ze wil daarom dat de provincie optreedt tegen de Faunabeheereenheid Zuid-Holland, die verantwoordelijk is voor de ganzenjacht, bijvoorbeeld door het intrekken van de ontheffing van de Flora- en faunawet.

[1] http://youtu.be/59Wuuogq6rE

[2] http://youtu.be/lNHMj-z_e9c