Partij voor de Dieren: stop dood­schieten zwerf­katten


30 september 2013

Den Haag, 30 september 2013 – Het doodschieten van zwerfkatten gaat gepaard met veel dierenleed. Veel katten blijven verminkt of gewond achter en soms worden er ook tamme katten gedood. Bovendien bestaat er een diervriendelijke methode, waarmee hetzelfde effect wordt bereikt. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland pleit daarom voor het toepassen van deze methode.

Uit informatie van de Dierenbescherming blijkt dat zwerfkatten in Zuid-Holland vogelvrij zijn verklaard. Gemiddeld worden er in Nederland jaarlijks tussen de 8000 en 13.500 katten doodgeschoten of aangeschoten en verminkt. Dit gaat gepaard met veel dierenleed. Bovendien zijn ook tamme (huis)katten soms het slachtoffer van de jacht op verwilderde of zwerfkatten.

Er bestaat echter een effectieve methode om de populatie zwerfkatten en verwilderde katten oip een diervriendelijke manier in de hand te houden. Dat is de is de TNR-methode (Trap, Neuter and Return). Dit betekent dat de dieren worden gevangen, vervolgens geneutraliseerd door middel van castratie of sterilisatie en daarna worden teruggeplaatst.

Uit onderzoek is gebleken dat ‘TNR’ een zeer effectieve én diervriendelijke methode is om het aantal zwerfkatten en verwilderde katten terug te dringen. De populatie breidt zich namelijk niet verder uit omdat er geen kittens meer worden geboren. Verder worden niet-steriele katten door de steriele groep niet geaccepteerd, neemt de overlast voor omwonenden af door de veranderde hormoonhuishouding van de kat en vaart het dierenwelzijn er wel bij omdat de katten niet worden gedood en in hun eigen leefomgeving kunnen blijven.

Afschieten is niet alleen dieronvriendelijk, maar biedt ook geen structurele oplossing. De leeggekomen plek wordt onmiddellijk weer ingenomen door nieuwe katten. Daarom moeten er altijd dieren worden gedood om de populatie niet te laten toenemen, wat veel dierenleed met zich meebrengt.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland pleit er daarom bij Gedeputeerde Staten voor de TNR-methode toe te passen bij het terugdringen van het aantal zwerfkatten. De partij wil ook weten hoeveel zwerfkatten en verwilderde katten er in Zuid-Holland sinds 2010 jaarlijks zijn afgeschoten. Ook wil de Partij voor de Dieren dat er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat tamme katten voor zwerf- of verwilderde katten worden aangezien en daardoor ten onrechte worden gedood.