Provincie geeft ten onrechte toestemming om eenden te doden


15 augustus 2013

Den Haag, 15 augustus 2013 – De provincie Zuid-Holland geeft ten onrechte toestemming om wilde eenden te doden. De eenden zouden schade aanrichten aan sommige landbouwgewassen. Maar de afgelopen drie jaar was daar volgens het Faunafonds helemaal geen sprake van. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vindt het daarom onbegrijpelijk dat er toch wilde eenden mogen worden gedood.

De provincie Zuid-Holland heeft begin juli een ontheffing verleend van de Flora- en faunawet om wilde eenden te doden in de hele provincie Zuid-Holland. De eenden zouden volgens de provincie namelijk ‘belangrijke schade’ aanrichten aan landbouwgewassen als granen, graszaad en peulvruchten.

Dat de provincie die ontheffing heeft verleend, is opmerkelijk volgens de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. In 2010, 2011 en 2012 waren er volgens het Faunafonds namelijk helemaal geen meldingen van schade door wilde eenden in deze provincie. Waarom mogen deze dieren dan toch worden afgeschoten, vraagt de Partij voor de Dieren zich af. Zij vindt dat de provincie moet kunnen aantonen dat wilde eenden schade aanrichten aan landbouwgewassen en in dat geval de eenden moet verjagen in plaats van afschieten. De provincie zou de ontheffing daarom moet intrekken, vindt de partij

De Partij voor de Dieren wijst in dit verband op een uitspraak van de Raad van State uit 2010. Het ging toen om het doden van eenden in Friesland. Volgens de Raad moet een provincie ‘nauwkeurig en treffend’ motiveren waarom er wordt afgeweken van het in de Flora- en faunawet opgenomen verbod op het afschieten van eenden.

Dat is in Zuid-Holland niet gebeurd, stelt Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. Ze wil daarom van Gedeputeerde Staten weten waarom een dergelijke motivatie ontbreekt en of die sowieso wel kan worden gegeven. Ze vraagt de provincie dan ook aan te geven welke schade wilde eenden de afgelopen drie jaar zouden hebben aangericht aan granen, graszaden en peulvruchten. ”Zijn het wel eenden die dat hebben gedaan? De schade kan ook het gevolg zijn van andere oorzaken, zoals de weersomstandigheden”, aldus Van Viegen.

Ook wil zij weten of er andere methoden zijn toegepast, zoals verjaging van de eenden in plaats van afschot. Verder vraagt ze Gedeputeerde Staten aan te geven waar er in Zuid-Holland sinds begin juli schade is aangericht door eenden, hoeveel eenden er in die periode zijn gedood en hoe daarbij werd voorkomen dat andere beschermde dieren verontrust raakten.

Gerelateerd nieuws

Provincie moet ecologische ramp in Grevelingenmeer aanpakken

Den Haag, 6 augustus 2013 – De provincie Zuid-Holland zou de ecologische ramp die zich in het Grevelingenmeer voltrekt,...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt jachtmisstanden Hoeksche Waard aan de kaak

Den Haag, 30 augustus 2013 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft van een aantal Zuid-Hollandse inwoners film...

Lees verder