Provincie moet ecolo­gische ramp in Greve­lin­genmeer aanpakken


6 augustus 2013

Den Haag, 6 augustus 2013 – De provincie Zuid-Holland zou de ecologische ramp die zich in het Grevelingenmeer voltrekt, moeten aanpakken. Onlangs constateerden onderzoekers dat op de bodem van het Grevelingenmeer, dat voor de helft van Zuid-Holland is, al het leven is verdwenen. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vindt dat de provincie in actie moet komen om het onderwatermilieu in het meer weer tot leven te wekken.

De Stichting Anemoon heeft onlangs onderzoek gedaan naar het bodemleven van het Grevelingenmeer. De uitkomsten van dat onderzoek zijn zeer verontrustend: onder een diepte van 16 meter is het meer helemaal dood. Door een gebrek aan zuurstof is daar geen leven mogelijk voor dieren, planten of andere organismen.

Dit zuurstofgebrek is een gevolg van de aanleg van de Brouwersdam in de jaren ‘70, als onderdeel van de Deltawerken. Daardoor is het Grevelingenmeer afgesloten van de Noordzee en is er geen getijdestroming meer in dit zoutwatermeer. Later is er nog wel een spuisluis aangelegd, maar dat heeft niet kunnen verhinderen dat het leven in de diepere lagen van het meer geheel is verdwenen.

Volgens de onderzoekers is er sprake van een regelrechte ecologische nachtmerrie in het Grevelingenmeer, dat voor de ene helft op Zuid-Hollands en voor de andere helft op Zeelands grondgebied ligt. Zij stellen dat als er niet snel maatregelen worden genomen, de ecologische ramp zich alleen maar zal uitbreiden en nog extremere vormen gaat aannemen.

Deze alarmerende berichten zijn voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland aanleiding om vragen te stellen aan Gedeputeerde Staten. De partij is geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek. Ze vraagt het provinciebestuur daarom deze ecologische ramp aan te pakken en het tij zodanig te keren dat het levenloze onderwatermilieu in het Grevelingenmeer weer tot leven komt.

Dit kan volgens de Partij voor de Dieren mogelijk worden gerealiseerd door samenwerking met het Tidal Test Centre. Dit centrum wil duurzame elektriciteit opwekken door middel van een getijdecentrale in de Brouwersdam. Aan de ontwikkeling van een dergelijke centrale werkt de provincie al mee. Als er op die manier weer getijdestroming ontstaat in het Grevelingenmeer, keert het leven in de diepte van het meer mogelijk weer terug.