Partij voor de Dieren stemt TEGEN het projectplan Oude Rijnzone: verdere verstening van het Groene Hart


2 juni 2007

Een meerderheid van de Provinciale Staten Zuid-Holland heeft op 30 mei jl. helaas gekozen voor verdere bebouwing van het Groene Hart. Het gevolg van deze plannen is dat de groene ecologische verbindingen tussen steden en dorpen, de zogenaamde groene vensters, met ongeveer 1 kilometer worden ingekort en dat daar de natuur steeds verder in het gedrang komt.

Er komt weer 120 ha nieuw bedrijventerrein bij, terwijl er al zoveel van deze terreinen leeg staan. Verder is er ongeveer 270 ha (veelal dure) woningbouw gepland in de groene ruimte, terwijl deskundigen juist aangeven dat op termijn het bevolkingsaantal in Zuid-Holland zal dalen. Door meer woningen te bouwen, wordt juist het aantal inwoners weer vergroot, wat niet de bedoeling van de provincie is. Er is voldoende ruimte beschikbaar om niet te hoeven bouwen in de groene ruimten, maar hier wordt onvoldoende gebruik van gemaakt.
Door verder bebouwing in de groene ruimte van het Groene Hart verdwijnen er veel weilanden en blijven de koeien op stal staan. Dit is een zeer ongewenste ontwikkeling. Koeien horen in de wei en maken onlosmakelijk deel uit van het gezichtsbepalende aspect van onze provincie. Boeren moeten waarborgen krijgen voor voldoende weilanden voor hun koeien en zij moeten geen eindeloze procedures hoeven volgen om hun weilanden te kunnen behouden. De fractie van de Partij voor de Dieren wil de boeren hierin volop ondersteunen. Op deze wijze kan aan de boeren gelegenheid worden gegeven om een diervriendelijker veehouderij te stimuleren en om goede streekprodukten, met als bijkomend voordeel minder vervoersstromen en minder kosten, te kunnen leveren.
Verder is het Groene Hart een leefgebied voor vele duizenden in het wild levende dieren, die er hun toevlucht vinden. Doordat hen steeds meer ruimte wordt afgepakt, wordt hun leefruimte steeds beperkter. Vervolgens wordt er geklaagd over overlast van de dieren. Wij stellen de dieren verantwoordelijk voor hetgeen wij zelf veroorzaakt hebben. Dit is toch de wereld op zijn kop!

Klik hier voor de bijdrage aan het debat van fractievoorzitter Carla van Viegen:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief