Partij voor de Dieren verklaart Zuid-Holland jachtvrij


9 maart 2015

Den Haag, 9 maart 2015 – Op maandag 9 maart heeft Marianne Thieme, samen met lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen, symbolisch de provincie Zuid-Holland jachtvrij verklaard. De Partij voor de Dieren vindt dat de intrinsieke waarde en bescherming van in het wild levende dieren de uitgangspunten moeten zijn van provinciaal beleid.

De Partij voor de Dieren wil hiermee een statement maken tegen massale en wrede doding van meer dan 300.00 wilde dieren in onze provincie in de afgelopen vier jaar. Onder het mom van schadebestrijding of populatiebeheer zijn alleen al meer dan 150.000 ganzen, 7000 knobbelzwanen, ongeveer 2000 damherten en reeën, meer dan 30.000 konijnen en eenden en ruim 30.000 meeuwen op grote schaal de dood ingejaagd.

De Partij voor de Dieren wil dat hier een einde aan komt en vindt dat de provincie zich hard moet maken voor overlastpreventie. De enorme bedragen die nu nog worden uitgegeven aan de zinloze en wrede bestrijding van in het wild levende dieren kunnen dan worden ingezet voor preventief beleid dat, in tegenstelling tot de huidige bestrijding, wél effectief is.

Het huidige compensatiesysteem voor schade door in het wild levende dieren werkt averechts. Het is een bureaucratisch systeem waar automatisch gerekend kan worden op aanzienlijke schadecompensatie. Dit staat innovatie in de landbouw in de weg. De Partij voor de Dieren wil in Zuid-Holland af van het verdienmodel van de jacht met voor de agrariërs de pacht en de jagers ‘t genot van het schot. Via Zuid-Hollandse vergoedingsregelingen en afschotontheffingen hebben agrariërs en jagers nu alle belang bij het voortduren van de ‘ganzenoverlast’. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Zuid-Holland niet langer verstrikt is in deze belangenverstrengeling. De Partij voor de Dieren pleit voor een systeem waarin het loont om effectieve verjaagmethoden te ontwikkelen en toe te passen en waarbij alleen uitzonderlijk grote (landbouw)schade wordt gecompenseerd.

De Partij voor de Dieren wil daarnaast een einde maken aan de hobbyjacht – inclusief het afschieten van dieren in het kader van zogenaamd populatiebeheer. De hobbyjacht, het voor de lol doodschieten van dieren, is een wrede hobby met veel dierenleed tot gevolg. Jonge dieren blijven moederloos achter, partnerverbanden worden genadeloos verbroken en groepshiërarchie en populatiedynamiek worden letterlijk aan flarden geschoten. De Partij voor de Dieren wil dat dieren beschermd worden in plaats van gedood.