Partij voor de Dieren voert actie voor betere bescherming van de duinen en tegen kolen­cen­trales


13 maart 2015

Den Haag, 13 maart 2015 - Tweede Kamerlid Esther Ouwehand en provinciale lijsttrekker Carla van Viegen van de Partij van de Dieren zijn vrijdag op de barricade geklommen voor een betere bescherming van het Natura 2000-gebied Voornes Duin, gemeente Westvoorne. Dit duinnatuurgebied kent nu nog de grootste biodiversiteit van Europa. Dit wordt bedreigd door een provinciale vergunningverlening voor twee nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte, die gepland zijn pal tegenover Voornes Duin.

Onder het motto “De duinen beschermen jou, bescherm jij de duinen?” zet de Partij voor de Dieren de schijnwerpers op het belang van goede bescherming van de unieke duinnatuur in de kustprovincies. Veel plannen die door de provincie en de landelijke politiek worden gemaakt zijn funest voor de natuur en de kwetsbare duinen langs de Zuid-Hollandse kust.

De actie vond plaats in het unieke Natura 2000-gebied Voornes Duin in Rockanje. Ouwehand voerde hier samen met provinciale lijsttrekker Carla van Viegen actie voor bescherming van de natuur en de duinen en tegen de komst van twee nieuwe kolencentrales op de tegenovergelegen Maasvlakte. Voornes Duin kent nu zelfs nog de grootste biodiversiteit van heel Europa, maar dreigt straks letterlijk verstikt te worden door de CO2-uitstoot van de kolencentrale.

Esther Ouwehand: “Fossiele politici houden vast aan fossiele energiebronnen. De natuur is hier de grote verliezer van en in dit geval de prachtige duinen die Nederland beschermen tegen de zee. De kiezer heeft op 18 maart een machtig wapen om de kwetsbare duinen te beschermen tegen het korte termijn belang van economisch gewin!”