Partij voor de Dieren veroor­deelt de zinloze bomenkap door boze boeren in de Krim­pe­ner­waard


28 juni 2022

Den Haag, 28 juni 2022 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is verbijsterd over de zinloze actie van boeren om massaal bomen te kappen en de natuur te vernielen in de Krimpenerwaard. Gisteren hebben boze boeren in de Krimpenerwaard 100 bomen gekapt uit onvrede over het landbouwbeleid. De fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over deze vernielende actie.

De Partij voor de Dieren wil weten wat het provinciebestuur van deze actie vindt en of er is voldaan aan wettelijke regelgeving, zoals het doen van melding, ontheffing en herplantplicht.

Ook wil de partij weten of er onderzoek wordt gedaan door de Omgevingsdienst en of er handhavend wordt opgetreden. Daarnaast wil de partij weten of er andere, dan wel aanvullende beschermende provinciale regels zijn, die van toepassing zijn op deze situatie, zoals aantasting van het landschap.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Zuid-Holland, Carla van Viegen: ‘Het is echt verbijsterend dat de boeren kiezen voor vernieling van de natuur, terwijl veel boeren zelf aangeven begaan te zijn met het landschap en de natuur. We veroordelen deze zinloze actie, die de natuur vernielt en de boeren hiermee in diskrediet brengt. We hopen dat de provincie hier streng tegen optreedt!’