Partij voor de Dieren: vestiging eetcafé verstoort vleer­muizen


22 juli 2014

Den Haag, 23 juli 2014 – De vestiging van een eetcafé aan de Noord Aa-plas verstoort de daar aanwezige vleermuizen. Omdat dit een beschermde diersoort is, overtreedt de gemeente Zoetermeer zeer waarschijnlijk de Flora- en faunawet als het toestaat dat op die plek een eetcafé komt. Dat schrijft de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland in een brief aan Burgemeester en Wethouders van Zoetermeer.

De Noord Aa-plas in Zoetermeer is een groen en open gebied, rijk aan dieren- en plantensoorten. Om die reden is de Partij voor de Dieren altijd tegen de komst van horecagelegenheden in dit gebied geweest. De gemeente Zoetermeer heeft daar echter toch toestemming voor gegeven.

Op de zogeheten vliegerweide zou een restaurant komen in het ‘hogere segment’. Zonder zelfs maar de gemeenteraad daar in te kennen, staat de gemeente nu toe dat op die locatie een vestiging van ‘De Beren eetcafé’s’ komt. Deze verandering van type horeca verontrust de Partij voor de Dieren, net als veel Zoetermeerders, zeer.

Een restaurant in een natuurgebied zorgt sowieso al voor verstoring van de flora en fauna ter plekke. Een eetcafé zal echter nog meer lawaai en rumoer opleveren dan een restaurant in het hogere segment. Bovendien zijn andere vestigingen van De Beren eetcafé’s voorzien van felle neonverlichting op en aan het pand. Dat zal in de vestiging aan de Noord Aa-plas ongetwijfeld niet anders zijn. Het lawaai en de felle verlichting zullen grote nadelige gevolgen hebben voor met name de vleermuispopulatie ter plekke. Vleermuizen zijn zeer gevoelig als het gaat om geluid en licht omdat zij vooral tijdens de schemering en ’s nachts op hun prooi jagen. Juist in het Noord Aa-gebied bevindt zich een grote vleermuiskolonie. Niet voor niks is er daar reeds vleermuisvriendelijke verlichting aangebracht.

Het lawaai en het licht zullen ertoe leiden dat de vleermuizen deze voor hen belangrijke foerageerroute gaan mijden. Niet alleen is dan de vleermuisvriendelijke verlichting een overbodige investering geweest, er vindt dan ook verstoring plaats van een, volgens de Flora- en faunawet, beschermde inheemse diersoort. Op grond van die wet is het verboden om beschermde dieren opzettelijk te verontrusten. Dat is volgens de Partij voor de Dieren precies wat er nu dreigt te gebeuren rond de vliegerweide.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten, Carla van Viegen: “De natuur moet wijken voor een felverlicht eetcafé en is zeer waarschijnlijk in strijd met de Flora- en faunawet. Daarom willen we dat de gemeente de bouw van het eetcafé stillegt en, liever nog, de bouwvergunning intrekt. We vinden dat er eerst een onafhankelijk ecologisch onderzoek moet plaatsvinden naar de gevolgen van de vestiging van een eetcafé in een natuurgebied als de Noord Aa. Omdat er nu een andere type horecagelegenheid komt, moet bovendien de Flora- en faunawet opnieuw worden getoetst, vooral omdat er sprake zal zijn van een (wettelijk verboden) verstoring van een beschermde inheemse diersoort.”