Partij voor de Dieren voert actie tegen mega-stallen in Reeuwijk en Voorne


25 februari 2011

Den Haag, 25 februari 2011 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland voert actie tegen de komst van megavarkensstallen in Reeuwijk en Voorne. Marianne Thieme, voorzitter van de Tweede-Kamerfractie van de Partij voor de Dieren, heeft daarom gisteren en vandaag een Oorkonde van Duurzaamheid uitgereikt aan mevrouw Edzes – van Loon uit Tinte en mevrouw Wijnen, een inwoonster van Reeuwijk. Zij hebben zich enorm ingespannen om de bouw van de megastal in hun woonplaats te voorkomen.

Megastallen zijn de zichtbaarste uiting van de intensieve veehouderij. Er worden duizenden varkens, kippen of koeien in gehouden, die na een kort en miserabel leven worden gedood. Jaarlijks komen er in Nederland op deze manier 500 miljoen dieren aan hun einde. In de vee-industrie gaat het er vooral om zo veel mogelijk kilo’s vlees te produceren tegen zo laag mogelijke kosten. Stalinrichting, fokprogramma´s, voer en medicijngebruik zijn gericht op maximale groei van de dieren in een zo kort mogelijke tijd; dierenwelzijn speelt geen rol van betekenis.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil een gezonde leefomgeving realiseren voor mensen en dieren. Er zou daarom in de hele provincie een einde moeten komen aan de intensieve veehouderij. Om dat voor elkaar te krijgen zouden het Rijk en de provincie boeren moeten helpen bij de omschakeling naar een duurzame en diervriendelijke landbouw. Dat kan door boeren hiervoor subsidies te geven en door regels die zo’n omschakeling in de weg staan, zo veel mogelijk te schrappen. Dan zou de intensieve landbouw in Zuid-Holland uiteindelijk helemaal kunnen verdwijnen. De Partij voor de Dieren heeft Gedeputeerde Staten gevraagd zich hiervoor in te spannen.

Ook de supermarkten en consumenten spelen een belangrijke rol. Zij kunnen er aan bijdragen dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor duurzame en diervriendelijke producten. Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘Vlees mag nooit in de aanbieding. Kwesties van leven en dood mogen nooit goedkoop zijn. De huidige vee-industrie is een ramp voor dieren, natuur en milieu, maar ook voor mensen, vanwege het enorme gevaar voor de volksgezondheid en de enorme vervuiling van onze leefomgeving’.

Uitreiking oorkonde aan mevrouw Edzes


Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren in actie voor behoud natuurkarakter Noord Aa

Den Haag, 22 februari 2011 – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland komt in actie voor het beh...

Lees verder

Ludieke actie PvdD voor gezonde leefomgeving

GORINCHEM/DORDRECHT, 27 februari 2011 – De vrijwilligers van de Partij voor de Dieren Alblasserwaard & Drechtsted...

Lees verder