Partij voor de Dieren vraagt jachtstop in provincie Zuid-Holland


21 januari 2013

Den Haag, 20 januari 2013 - In verband met de huidige winterse omstandigheden vraagt de fractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland aan het college van Gedeputeerde Staten om met directe ingang een jachtverbod in te stellen voor alle dieren.
Op dit moment is er sprake van een periode met strenge vorst, een gedeeltelijke sneeuwbedekking in de provincie en een zeer beperkte oppervlakte van open water door ijsontwikkeling. De weersverwachting voor de langere termijn geeft aan dat deze omstandigheden voorlopig zullen aanhouden. De beschikbaarheid van voedsel en schuilmogelijkheden voor dieren is hierdoor zodanig beperkt dat er volgens de fractie van de Partij voor de Dieren voldoende aanleiding is om de jacht op dieren onmiddellijk te stoppen.
De Partij voor de Dieren vraagt daarnaast om de geldigheid van ontheffingen van de Flora- en faunawet voor het doden van overwinterende ganzen op te schorten.
Overigens vindt de Partij voor de Dieren dat de jacht op dieren eigenlijk helemaal moet worden verboden, ook als de weersomstandigheden goed zijn.