Partij voor de Dieren: wéér emissie van giftige stof door Chemours onac­cep­tabel


2 augustus 2019

Den Haag, 2 augustus 2019 – In de chemische fabriek van Chemours in Dordrecht vond op 22 juli jl. een storing plaats. Dit leidde opnieuw tot de uitstoot van een giftige stof. Deze keer ging het om 700 gram van het gevaarlijke perfluorisobuteen (PFIB). De Partij voor de Dieren Zuid-Holland wil dat de emissie van giftige stoffen door Chemours wordt teruggebracht naar nul.

De partij heeft daarom schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. Zo vraagt de partij het provinciebestuur om zijn bevoegdheid te gebruiken om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Ook vraagt de partij om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de emissie van de giftige stof PFIB.

Volgens de regels uit de vergunning van Chemours is er een start-, stop- en storingsprotocol van het fabrieksproces gevolgd en is de storing gemeld bij milieudienst Rijnmond (DCMR). De voorlopige conclusie van Chemours is dat er in de omgeving geen PFIB is gemeten en dat er geen effecten buiten de fabriek van Chemours te verwachten zijn. Chemours gaat zelf een onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van de storing en rapporteert de resultaten hiervan aan DCMR. De Partij voor de Dieren wil echter ook een onafhankelijk onderzoek, want het kan niet zo zijn dat de ‘slager zijn eigen vlees keurt’.

Jacob de Boer, toxicoloog bij de Vrije Universiteit in Amsterdam, heeft zijn zorg uitgesproken over de emissie van PFIB. Hij vergelijkt de effecten van PFIB met mosterdgas, dat als chemisch wapen wordt ingezet. De Boer pleit al jaren voor een algemeen verbod van PFIB vanwege de enorme schadelijke gevolgen hiervan. Hij vindt dat de overheid een onverantwoord risico neemt met het verlenen van een vergunning die een emissie van PFIB toestaat.

Het is bovendien niet de eerste keer dat er een incident met PFIB plaatsvindt bij Chemours; in 2017 kwam er ook al PFIB vrij als gevolg van een storing in de fabriek. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland maakt zich dan ook grote zorgen om de risico’s voor de gezondheid van de omwonenden, evenals de schade die het giftige PFIB kan aanrichten aan het milieu.

Fractievoorzitter Carla van Viegen: ”Wij delen de zorgen van Jacob de Boer. Emissie van een giftige stof als PFIB moet te allen tijde worden voorkomen. Als vergunningverlener heeft de provincie de mogelijkheid om de voorschriften uit de vergunning aan te scherpen. Wij willen dat de provincie er alles aan doet om dergelijke incidenten met schadelijke gevolgen in de toekomst te voorkomen. Daarnaast willen we dat de provincie bij de landelijke overheid pleit voor een landelijk verbod op het giftige PFIB.”