Partij voor de Dieren water­schappen én provincies vragen naar water­kwa­liteit op Nationale Kraan­wa­terdag


27 september 2023

Den Haag, 27 september 2023 – Op Nationale Kraanwaterdag, die dit jaar valt op 27 september, kondigt de Partij voor de Dieren aan dat zij schriftelijke vragen zal stellen aan het college in alle waterschappen in Nederland waar ze vertegenwoordigd zijn (16 van 21). Ook de Partij voor de Dieren fracties in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland, Flevoland, Brabant en Limburg doen mee. De vragen gaan over de waterkwaliteit en het behalen van Europese richtlijnen, evenals het recente advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water (KRW).

De Partij voor de Dieren heeft zich altijd ingezet voor de bescherming van ons kostbare watermilieu en het waarborgen van de kwaliteit van ons drinkwater. Met de recente zorgen over de waterkwaliteit in Nederland, inclusief rapporten over verontreinigde rivieren en de effecten van intensieve landbouwpraktijken, acht de Partij het noodzakelijk om deze kwesties aan te kaarten.

Het doel van de schriftelijke vragen is om duidelijkheid te verkrijgen over de huidige inspanningen van de waterschappen om de waterkwaliteit te verbeteren en te voldoen aan Europese richtlijnen, zoals de KRW. Ook zal worden onderzocht hoe de aanbevelingen van de RLI met betrekking tot de KRW worden geïmplementeerd.

De Partij voor de Dieren roept op tot transparantie en verantwoording van de waterschappen in hun inspanningen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het is van cruciaal belang dat de Nederlandse bevolking erop kan vertrouwen dat schoon en veilig drinkwater uit de kraan komt, en dat ons watermilieu wordt beschermd voor toekomstige generaties. De schriftelijke vragen worden op 27 september ingediend en de Partij voor de Dieren zal de antwoorden nauwlettend volgen om ervoor te zorgen dat er concrete acties worden ondernomen om de waterkwaliteit te verbeteren en de Europese richtlijnen en RLI-adviezen te implementeren.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: "Water is van levensbelang voor iedere vorm van leven. Het is essentieel dat we ons water goed beschermen en ervoor zorgen dat het aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet. Op Nationale Kraanwaterdag willen we benadrukken hoe belangrijk het is om onze waterbronnen te koesteren en ervoor te zorgen dat ons kraanwater veilig en schoon is voor alle Nederlanders.”

Gerelateerd nieuws

Jaarverslag 2022 Partij voor de Dieren Zuid-Holland

Bekijk hier ons jaarverslag: Jaarverslag 2022 Partij voor de Dieren Zuid Holland

Lees verder

Natuur en woningen: botsende belangen?

In Zuid-Holland staan we voor een uitdaging: woningschaarste en de druk op onze ruimte. Het wordt tijd voor een duurzaam plan...

Lees verder