Partij voor de Dieren wil maat­re­gelen nert­sen­fok­ke­rijen Zuid-Holland


10 juni 2020

Den Haag, 10 juni 2020 – De provincie Zuid-Holland moet nagaan of er op nertsenfokkerijen in deze provincie risico’s bestaan op coronabesmetting. Als dat het geval is, zouden de nertsenfokkerijen strenge maatregelen moeten treffen, dan wel stilgelegd moeten worden. Dat stelt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland na besmettingen in nertsenfokkerijen elders in Nederland.

Nederland heeft als eerste land ter wereld een uitbraak van het coronavirus in de veehouderij. In nertsenfokkerijen in onder meer Beek en Donk en Milheeze in Noord-Brabant zijn recent uitbraken van het coronavirus geconstateerd. Inmiddels zijn al op meerdere bedrijven nertsen aangetroffen die zijn besmet en soms al overleden aan het coronavirus. Daarbij komt nog het feit dat het virus van nertsen op mensen overdraagbaar blijkt te zijn

Voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland was dit aanleiding aan de bel te trekken bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De partij wil allereerst weten hoe veel nertsenfokkerijen er in Zuid-Holland zijn en waar die zich bevinden. Ook vraagt de partij zich af of deze fokkerijen worden meegenomen bij de risico-inventarisatie van de veiligheidsregio’s in Zuid-Holland als het gaat om de coronacrisis.

En als zo’n inventarisatie heeft plaatsgevonden, hoe zijn dan de risico’s gewogen en ingeschat vraagt de partij zich af? Zijn nertsenfokkerijen bijvoorbeeld potentiële brandhaarden van coronabesmetting, en als dat zo is, welke maatregelen worden er dan in deze nertsenfokkerijen genomen, wil de Partij voor de Dieren weten.

Ook vraagt de partij aan het provinciebestuur hoe die het besmettingsgevaar inschat van de werkzaamheden in de nertsenfokkerijen voor andere inwoners van Zuid-Holland. Als er inderdaad besmettingsrisico’s zijn voor medewerkers van de fokkerijen of anderen, dan zou de provincie de veiligheidsregio’s moeten opdragen de nertsenfokkerijen stil te leggen of minimaal extra maatregelen te laten treffen.

Ten slotte vraagt de partij aan Gedeputeerde Staten om zoönosen in het vervolg onderdeel uit te laten maken van het Zuid-Hollandse veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen:

‘Op grond van de Wet Veiligheidsregio’s is de Commissaris van de Koning bevoegd om aanwijzingen te geven aan de veiligheidsregio’s en kan hij ingrijpen in het belang van de veiligheid. Gezien de besmettingen in nertsenfokkerijen in Noord-Brabant, is het van groot belang ook alert te zijn in de Zuid-Hollandse nertsenfokkerijen en maatregelen te treffen om besmetting te voorkomen. Ook willen we dat de nertsenfokkerij eerder beëindigd gaat worden dan 1 januari 2024 in het belang van de gezondheid van mens en dier. Zoönosen (infectieziekte die van dier op mens kan overgaan) vormen een steeds groter gevaar vanwege de intensieve veehouderij in Nederland. Dat moet echt veranderen!’

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil maatregelen slachthuizen Zuid-Holland

Den Haag, 28 mei 2020 – De provincie Zuid-Holland moet nagaan of er in slachthuizen in deze provincie risico’s bestaan op cor...

Lees verder

Betere aanpak droogte en verdroging in Zuid-Holland noodzakelijk

Den Haag, 15 juni 2020 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland dringt bij de provincie aan op een betere aanpak van de ver...

Lees verder