Partij voor de Dieren wil maat­re­gelen slacht­huizen Zuid-Holland


28 mei 2020

Den Haag, 28 mei 2020 – De provincie Zuid-Holland moet nagaan of er in slachthuizen in deze provincie risico’s bestaan op coronabesmetting. Als dat het geval is, zouden de slachthuizen strenge maatregelen moeten treffen, dan wel sluiten. Dat stelt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland na besmettingen in slachterijen elders in Nederland.

In slachthuizen in onder meer Groenlo en Helmond zijn recent uitbraken van het coronavirus geconstateerd. Medewerkers van die slachterijen moesten gedwongen twee weken in thuisquarantaine of werden getest op aanwezigheid van het virus. In Apeldoorn is recent een slachterij vanwege besmettingsgevaar gesloten door de veiligheidsregio.

Voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland was dit aanleiding aan de bel te trekken bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De partij wil allereerst weten hoe veel slachterijen er in Zuid-Holland zijn en waar die zich bevinden. Ook vraagt de partij zich af of deze slachthuizen worden meegenomen bij de risico-inventarisatie van de veiligheidsregio’s in Zuid-Holland als het gaat om de coronacrisis.

En als zo’n inventarisatie heeft plaatsgevonden, hoe zijn dan de risico’s gewogen en ingeschat? Zijn slachterijen bijvoorbeeld potentiële brandhaarden van coronabesmetting? Als dat het geval is, welke maatregelen zijn er dan in deze slachthuizen genomen, wil de Partij voor de Dieren weten.

Ook vraagt de partij aan het provinciebestuur hoe die het besmettingsgevaar inschat van de werkzaamheden in de slachterijen voor andere inwoners van Zuid-Holland. Als er inderdaad besmettingsrisico’s zijn voor medewerkers van de slachthuizen of anderen, dan zou de provincie de veiligheidsregio’s moeten opdragen de slachthuizen te sluiten of minimaal extra maatregelen te laten treffen.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: ‘Op grond van artikel 42 van de Wet Veiligheidsregio’s is de Commissaris van de Koning bevoegd om aanwijzingen te geven aan de veiligheidsregio’s en kan hij ingrijpen in het belang van de veiligheid. Gezien eerdere besmettingen in slachthuizen, is het van groot belang ook alert te zijn in de Zuid-Hollandse slachthuizen en maatregelen te treffen om besmetting te voorkomen.’

Gerelateerd nieuws

Aandacht voor vluchtelingenkinderen

Fracties provinciale staten vragen aandacht voor kindervluchtelingen De fracties van PvdA, GroenLinks, CDA, PvdD, SP en 50PL...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil maatregelen nertsenfokkerijen Zuid-Holland

Den Haag, 10 juni 2020 – De provincie Zuid-Holland moet nagaan of er op nertsenfokkerijen in deze provincie risico’s bestaan ...

Lees verder