Aandacht voor vluch­te­lin­gen­kin­deren


10 mei 2020

Fracties provinciale staten vragen aandacht voor kindervluchtelingen

De fracties van PvdA, GroenLinks, CDA, PvdD, SP en 50PLUS van de Provinciale Staten van de provincie Zuid Holland vragen aan Gedeputeerde Staten aandacht voor de nijpende situatie van alleenstaande vluchtelingenkinderen in de kampen in Griekenland. Het verzoek is om het Kabinet een brief te schrijven om gehoor te geven aan de oproep van vele gemeenten die aangegeven hebben deze kinderen te willen opvangen.

Griekenland heeft de andere EU-lidstaten gevraagd 2.500 alleenstaande kinderen op te nemen. Duitsland is bereid haar deel te doen, net als Frankrijk, Finland, Portugal, Kroatië en Luxemburg. Het Nederlandse aandeel is 500 kinderen. De Nederlandse regering heeft hier nog niet mee ingestemd. Dit terwijl met de corona-crisis snel handelen van het grootste belang is en er veel steun is binnen de Nederlandse samenleving en bij gemeenten om deze kinderen op te vangen.

De provincie Utrecht is van plan een brandbrief te schrijven aan het Kabinet met het verzoek deze kinderen op te nemen. Ook de Staten van de provincie Noord-Holland heeft een soortgelijke oproep gedaan.

Het verzoek van de diverse Zuid-Hollandse statenfracties is of Gedeputeerde Staten de oproep van de provincies en van de vele gemeenten kracht bijzet door ook een brief naar het Kabinet te sturen hierover om aan te dringen op het nakomen van de afspraken, haar verantwoordelijk neemt om op korte termijn de 500 kinderen op te nemen.

De recente aankondiging van staatsecretaris Broekers-Krol om bij te dragen aan de opvang van 48 kinderen op het Griekse vasteland draagt op dit moment onvoldoende bij aan een spoedige oplossing voor deze kwetsbare groep kinderen.

Gerelateerd nieuws

Ook subsidie voor alternatieve melk- en zuivelproducten

Den Haag, 19 maart 2020 – Europese landbouwsubsidies die via de provincie worden verstrekt, sluiten verduurzaming van plantaa...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil maatregelen slachthuizen Zuid-Holland

Den Haag, 28 mei 2020 – De provincie Zuid-Holland moet nagaan of er in slachthuizen in deze provincie risico’s bestaan op cor...

Lees verder