Partij voor de Dieren: zorgen om scha­lieg­as­bo­ringen in Zuid-Holland


2 juli 2013

Den Haag, 2 juli 2013 – De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over de gevaren van mogelijke (proef)boringen naar schaliegas in Zuid-Holland. Dergelijke boringen kunnen een gevaar vormen voor het drinkwater, omdat het vervuild kan raken met methaan. Dit broeikasgas is 25 keer schadelijker voor het milieu dan het bekende koolstofdioxide (CO2).

In diverse provincies, waaronder Zuid-Holland, zit er waarschijnlijk schaliegas in de bodem. Om dit gas uit de bodem te halen is een speciale boormethode nodig (‘fracken’). Daarbij worden onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën in de grond gespoten. Daardoor breekt het gesteente en komt het schaliegas vrij. Dit kan leiden tot aardbevingen als gevolg van bodemdaling. Ook kan door het boren het schadelijke broeikasgas methaan vrijkomen.

De provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg zijn inmiddels uit de landelijke klankbordgroep schaliegasonderzoek gestapt. Minister Kamp van Economische Zaken wil namelijk een onderzoeksrapport over de risico’s van schaliegaswinning geheim houden. De provincies zijn juist voor openheid van zaken en transparantie. Ook diverse bedrijven zijn zeer ongerust over mogelijke schaliegasboringen en de maatschappelijke onrust over de gevaren is groot.

Zo heeft het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, Vitens, laten weten dat zij bezorgd is over de gevaren van schaliegaswinning voor de drinkwatervoorziening Recent onderzoek heeft namelijk aangetoond dat in drinkwater dat in de buurt van schaliegasputten wordt gewonnen, flink verhoogde concentraties methaan zijn aangetroffen. Volgens recent onderzoek is dit afkomstig uit schaliegas. Methaan is zelfs 25 keer schadelijker voor het milieu dan koolstofdioxide, oftewel CO2.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland maakt zich dan ook grote zorgen over de gevaren van mogelijke (proef)boringen naar schaliegas. Dit omdat er ook in deze provincie exploitatievergunningen zouden zijn aangevraagd of verleend. De partij wil van Gedeputeerde Staten weten om hoeveel vergunningen het gaat en voor welke gebieden die zijn verleend.

De Partij voor de Dieren vindt dat het genoemde onderzoeksrapport openbaar moet worden gemaakt, zodat duidelijk wordt welke risico’s er zijn verbonden aan de eventuele schaliegaswinning in Zuid-Holland. Ook vraagt ze wat Gedeputeerde Staten vinden van mogelijke (proef)boringen naar schaliegas met het oog op de gevolgen voor het Zuid-Hollandse drinkwater. Verder pleit de partij voor een openbare discussie over het al of niet winnen van schaliegas in deze provincie.