Partij voor de Dieren: zorgen over overgang jeugdzorg naar gemeenten


8 september 2014

Den Haag, 8 september 2014 – Op 1 januari 2015 gaan de jeugdzorgtaken over van Rijk en provincie naar gemeenten. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland maakt zich zorgen over een goede overdracht van de jeugdzorg. Het landelijke Bureau Jeugdzorg heeft hierover de noodklok geluid.

De oproep van het landelijke Bureau Jeugdzorg tot meer actie is voor de Partij voor de Dieren aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland.

Door een groot verloop van personeel en het sluiten van locaties, krijgen kinderen en ouders in de jeugdzorg te maken met ingrijpende veranderingen in hun behandeling en zorg. Veel jeugdzorgorganisaties bereiden zich voor op verkleining of het geheel opheffen van hun organisaties. Hierbij verliezen tenminste 1800 jeugdzorgmedewerker voor het einde van dit jaar hun baan, aldus het landelijke Bureau Jeugdzorg. Dit heeft ernstige gevolgen voor de beschikbaarheid van jeugdzorg voor kinderen die dat nodig hebben. Ook hebben veel gemeenten het jeugdzorgbudget nog niet inzichtelijk gemaakt, terwijl met de gemeenten was afgesproken dat dit voor 1 augustus jl. zou gebeuren.

De Partij voor de Dieren wil van Gedeputeerde Staten weten welke gemeenten in Zuid-Holland nog niet klaar zijn voor de overgang van de jeugdzorg per 1 januari 2015, welke het jeugdzorgbudget nog niet inzichtelijk hebben gemaakt en of de Zuid-Hollandse gemeenten voor 1 november a.s. contracten met jeugdzorginstellingen afsluiten. Verder wil de partij weten welke extra maatregelen er worden genomen om te voorkomen dat kinderen die zorg nodig hebben, in de knel komen.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: “Een kwetsbare groep, zoals kinderen in de jeugdzorg, mogen niet tussen de wal en het schip vallen door de reorganisatie en veranderingen waarmee de jeugdzorg te maken krijgt. Deze kwetsbare groep moet verzekerd blijven van hulp en daar gaan we ons voor inzetten.”