Partij voor de Dieren Zuid-Holland: provincie laat toe dat ganzen illegaal worden vergast


27 oktober 2008

Den Haag, 27 oktober 2008 – De provincie Zuid-Holland heeft toegestaan dat de provinciale Faunabeheereenheid het verboden middel kooldioxide gebruikt bij het doden van ganzen. Op deze manier zijn circa 20.000 grauwe ganzen en brandganzen vergast. Hoewel de provincie op de hoogte was van de verboden methode, is ze er niet tegen opgetreden. Dat blijkt uit vragen van de Partij voor de Dieren aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

De provinciale Faunabeheereenheid heeft toestemming om ganzen af te schieten die overlast zouden veroorzaken. Die overlast bestaat vooral uit het eten van gras uit weilanden. Boeren ondervinden daar soms schade van, maar zij worden daar in de regel financieel voor gecompenseerd. De Zuid-Hollandse Statenfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) is tegen het doden van ganzen, omdat er ook diervriendelijker methoden zijn om de overlast van de ganzen te beperken, bijvoorbeeld verjagen.

Ook dit jaar heeft de provincie, net als verleden jaar, weer ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid om ganzen af te schieten. Ook in andere provincies gebeurt dit op grote schaal, onder meer in Noord-Holland en Utrecht. In die provincies wordt soms ook het middel kooldioxide gebruikt. De ganzen worden dan gevangen en met het kooldioxide vergast.

In antwoorden op vragen van de PvdD aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over het doden van ganzen bleek dat ook in deze provincie voor dat doel kooldioxide wordt gebruikt. Dit was echter in strijd met de Flora- en Faunawet en het Besluit beheer en schadebestrijding. De Faunabeheereenheid moet een aparte ontheffing hebben om ganzen op deze manier te mogen doden, maar heeft die niet.

De provincie bleek op de hoogte te zijn van het gebruik deze verboden methode. Overigens heeft de Faunabeheereenheid het vergassen van de ganzen niet zelf uitgevoerd, maar dit uitbesteed aan een ‘gerenommeerd bedrijf’, waarvan zij weigert de naam te noemen…... Ook dit bedrijf beschikte niet over de daarvoor benodigde vergunningen, erkent de provincieleiding.

Voor de provincie is dit echter geen aanleiding om handhavend en strafrechtelijk op te treden tegen de Faunabeheereenheid of het bedrijf dat de vergassing van de ganzen uitvoert. Sterker nog : de provincie overweegt zelfs de ontheffing ambtshalve aan te passen! Dit is weer een bewijs van goedkeuren van overtredingen achteraf en belonen van fout gedrag door de provincie.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: “De provincie treedt dus niet op tegen een verboden methode om ganzen te doden, maar keurt die methode zelfs willens en wetens achteraf goed. In feite worden de ganzen in onze provincie daarmee vogelvrij verklaard zonder de bescherming te krijgen die zij van overheidswege zouden moeten krijgen. Dit is een sterk afkeurenswaardig optreden van de provincie.”

Gerelateerd nieuws

Driekwart Nederlanders wil donkerdere nacht

Ruim drie kwart van de Nederlanders wil dat de nacht donkerder wordt, zolang de veiligheid maar niet in het geding is. Teveel...

Lees verder

Haagse koeien voorgoed van de ketting!

Voor de koeien, die tegen de gedane beloften in, nog steeds worden vastgezet op de Haagse stadsboerderijen ziet de toekomst e...

Lees verder