Podcast over Paar­den­welzijn met Carla van Viegen, lijst­trekker Partij voor de Dieren Provin­ciale Staten Zuid-Holland


11 februari 2023

Lijsttrekker Carla van Viegen heeft op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) een podcast opgenomen over paardenwelzijn.

De vijf basisvrijheden en het welzijn van paarden moeten altijd het uitgangspunt zijn in de samenwerking tussen mens en paard:

  • Vrij van dorst, honger en onjuiste voeding (voldoende goed ruwvoer).
  • Vrij van fysiek en thermaal ongerief.
  • Vrij van pijn, verwonding en ziektes.
  • Vrij van angst en chronische stress.
  • Vrij om natuurlijk gedrag te vertonen (inclusief voldoende dagelijkse vrije beweging in de buitenlucht en sociaal contact)

De Partij voor de Dieren wil wettelijke regels voor paardenwelzijn vastleggen in een Paardenbesluit.

Klik hier voor de podcast:

https://paardensport.knhs.nl/editie-1-2023/po-podcast-partij-voor-de-dieren