Provincie gaat biolo­gische land­bouw­pro­ducten promoten op initi­atief van Partij voor de Dieren


12 juli 2008

Den Haag, 11 juli 2008 – De provincie Zuid-Holland gaat streekgebonden biologische landbouwproducten promoten. Dat gebeurt op initiatief van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland. Als consumenten vaker producten uit eigen streek kopen, dan komt dat zowel de kleinschalige plattelandseconomie als het milieu, de natuur en het dierenwelzijn ten goede.

Provinciale Staten van Zuid-Holland namen eind juni een motie hierover aan van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Zuid-Holland. Daarin worden Gedeputeerde Staten opgedragen te bevorderen dat mensen duurzamer gaan consumeren, bijvoorbeeld door vaker biologische voedselproducten uit eigen provincie of streek te kopen.

Dat komt niet alleen de kleinschalige plattelandseconomie ten goede, het is ook goed voor mens, dier en milieu. Groenten, kaas, fruit en vlees uit eigen streek hoeven immers niet over grote afstanden te worden vervoerd. Met het oog op de vermindering van het broeikaseffect is dat een goede zaak. Als dergelijke producten dan ook nog eens worden geproduceerd zonder gebruik van kunstmest, chemische middelen of gen-technologie, varen gezondheid, milieu en natuur daar wél bij. Ook dieren, gewassen en planten profiteren, want zij kunnen in een veel natuurlijker tempo groeien.

Voor de coalitiepartijen in Zuid-Holland is ‘duurzaamheid’ één van de speerpunten in het provinciale beleidsprogramma. De PvdD in Zuid-Holland vindt dat het niet moet blijven bij duurzaam denken, maar dat dit ook moet leiden tot duurzaam handelen. Daarom diende het een motie in om te zorgen dat Gedeputeerde Staten via bestaande informatiekanalen – onder andere de eigen website van de provincie – informatie gaan geven over streekgebonden biologische producten in Zuid-Holland.

Gerelateerd nieuws

Hoe een koe een haas vangt ....

Onderstaand stukje willen wij u niet onthouden! Hoe een koe ... Sinds gisteren weet ik hoe een koe een haas vangt. Samen. Tw...

Lees verder

Doorbraak voor duurzame tuinbouw

Sticker garandeert milieuvriendelijk en gezond product Vooruitstrevende Nederlandse tuinders gaan zich inspannen voor milieu...

Lees verder