Provincie moet otter beter beschermen


11 november 2014

Den Haag, 11 november 2014 – De provincie Zuid-Holland moet extra maatregelen nemen om de otter te beschermen. Deze zeldzame dieren zijn dit jaar gesignaleerd In de Nieuwkoopse Plassen. Onlangs besliste het gerechtshof in Den Haag dat de overheid de otter beter moet beschermen tegen het verkeer. De Partij voor de Dieren vindt dat ook de provincie Zuid-Holland daar werk van moet maken.

De laatste Nederlandse otter werd in 1988 doodgereden en kreeg daarmee de status uitgestorven. In 2002 werd actie ondernomen om de dieren weer te herintroduceren in de Nederlandse natuur. Het aantal neemt weer langzaam toe en heden ten dage zouden er circa 100 otters in Nederland moeten leven.

Vorig jaar zijn er echter 20 otters doodgereden en dit jaar al 30. Eén derde van alle otters is dus al ten prooi gevallen aan het verkeer. Onlangs besliste het gerechtshof in Den Haag dan ook dat de oversteekplaatsen voor deze dieren veiliger moeten worden gemaakt om ze beter te beschermen tegen het verkeer. Het gaat dan om richels onder bruggen en tunnels onder wegen, zodat de otter veilig kan oversteken.

Ook in de Nieuwkoopse plassen zijn dit jaar twee otters gesignaleerd: de eerste levende otters in de provincie Zuid-Holland sinds 40 jaar. Helaas zijn er ook al een aantal doodgereden otters gevonden niet ver van dit natuurgebied. De grotere natuurgebieden in het Groene Hart, zoals de Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen, vormen een goed leefgebied voor de otter, maar deze gebieden zijn ook erg gevaarlijk vanwege het dichte wegennet. Natuurmonumenten is inmiddels een actie begonnen om de otter in Zuid-Holland beter te beschermen. Daarvoor moeten de provincie en de gemeenten snel (verkeers)maatregelen nemen.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vraagt Gedeputeerde Staten daarom om snel in actie te komen. Ze vindt dat ook de provincie gehoor moet geven aan de rechterlijke uitspraak om de otter te beschermen. De partij wil weten welke maatregelen de provincie gaat nemen en wanneer dat gaat gebeuren. Ook is de Partij voor de Dieren benieuwd wat Gedeputeerde Staten vinden van de terugkeer van de otter in Zuid-Holland.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Carla van Viegen: “We vinden dat er een provinciaal otterbeschermingsplan moet komen, zodat er een totaaloverzicht komt van welke maatregelen nodig zijn op welke plekken. Er moeten snel goede ottertunnels komen onder de Uitweg in Nieuwkoop en onder de A12. Naast het verkeersgevaar vormen vooral visfuiken en muskusrattenvallen een grote bedreiging voor de otter en hiertegen moeten snel maatregelen genomen worden.”