Provincie steunt plan Partij voor de Dieren voor behalen ecolo­gische doel­stel­lingen in Zuid-Holland


8 oktober 2008

Den Haag, 9 oktober 2008 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dat het provinciebestuur harder zijn best doet om de voorgestelde ecologische doelstellingen te halen. Zo zou de provincie meer inspanning moeten verrichten om de afgesproken hectares gronden voor de Ecologische Hoofdstructuur te verwerven. Dat heeft de partij via een motie voorgesteld tijdens de behandeling van de provinciale najaarsnota. De motie werd met steun van alle statenfracties aangenomen.

Volgens de Partij voor de Dieren (PvdD) liggen de meeste economische doelstellingen uit het provinciale coalitieakkoord op schema, maar lopen de ecologische doelstellingen achter bij de planning. Bij de behandeling van de najaarsnota heeft Carla van Viegen, voorzitter van de Zuid-Hollandse Statenfractie van de PvdD, Gedeputeerde Staten met klem gevraagd er alles aan te doen deze doelstellingen toch te halen, desnoods met extra inzet en geld.

Met name de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) blijft sterk achter bij de gestelde doelstellingen. Wat de PvdD betreft zou er meer energie en geld gestoken moeten worden in de grondverwerving voor de EHS. De PvdD diende hiervoor een motie in en die werd met steun van alle fracties aangenomen!

Verder heeft de PvdD voorgesteld om een half miljoen euro uit te trekken voor de verbetering van de luchtkwaliteit in Zuid-Holland. Met dat geld zou de provincie bomen en klimop moeten planten langs onder meer de provinciale wegen. Bomen en klimop nemen namelijk veel schadelijke stoffen op uit de lucht en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit in Zuid-Holland. Bovendien verfraaien ze het landschap. Het hiervoor ingediende amendement is op verzoek van de meeste fracties aangehouden tot de begrotingsbehandeling van 2009 in november van dit jaar. De PvdD verwacht dan meer draagvlak, maar het signaal is alvast duidelijk om het geld te blijven besteden aan de ecologische doelen waarvoor ze bestemd zijn.

Ook zou de provincie 300.000 euro, die over is van het begrote budget, moeten besteden aan het promoten van duurzame energie, bij voorkeur zonne-energie, in Zuid-Holland om zo een bijdrage te leveren aan duurzame energievoorziening. Dit voorstel is eveneens aangehouden tot de begrotingsbespreking in november.

Tenslotte heeft de PvdD voorgesteld om 200.000 euro in te zetten voor onderzoek naar preventieve en duurzame oplossingen voor de ganzenproblematiek in Zuid-Holland, zoals een betere inrichting van het landschap. Nu worden er alleen maar steeds meer ganzen afgeschoten omdat ze overlast zouden veroorzaken. Dat lost volgens de PvdD het probleem niet op. Daarom zou de provincie moeten zoeken naar diervriendelijke methoden om de ganzen waar dat nodig is te verjagen. Ook dit voorstel is aangehouden.

Gerelateerd nieuws

De Partij voor de Dieren zoekt mensen op

Hoe vindt u dat het gesteld is met het dierenwelzijn in Nederland? De PvdD gaat hierover graag met u in discussie! Met een pr...

Lees verder

Tips gezocht voor diervriendelijke verjaging ganzen

Den Haag, 15 oktober 2008 - Iedereen met ideeën om ganzen op een diervriendelijke manier te verjagen in plaats van af te...

Lees verder