Start campagne Partij voor de Dieren Zuid-Holland


25 januari 2023

Den Haag, 25 januari 2023 – In Leiden vond het afgelopen weekend de aftrap van de campagne van de Partij voor de Dieren Zuid-Holland plaats. De provincie heeft belangrijke taken op het gebied van bescherming van de natuur en wilde dieren, milieu, ruimtelijke ordening en regionale economie. Het campagneteam heeft bij de aftrap haar verkiezingsprogramma en speerpunten nader toegelicht.

Zuid-Holland heeft de minste natuur van alle provincies, namelijk 6 procent en dat moet méér worden vindt de Partij voor de Dieren. Mensen moeten in hun omgeving kunnen recreëren en ook dieren moeten in onze dichtbevolkte provincie leefruimte hebben. Natuurgebieden moeten verbonden worden, zodat dieren zich vrij kunnen verplaatsen. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie als overheid verantwoordelijkheid neemt voor de opvang en het vervoer van gewonde in het wild levende dieren en het niet afschuift op de samenleving.

Door méér natuur, een economie die binnen de draagkracht van de aarde blijft, verkleining van onze ecologische voetafdruk, nadruk op welzijn van mens en dier kunnen we de diverse crises, zoals de klimaatcrisis, watercrisis, stikstofstofcrisis, biodiversiteitscrisis en wooncrisis in samenhang aanpakken en oplossen.

Méér natuur in heel Zuid-Holland. Versterk de biodiversiteit. Verbind natuurgebieden zodat dieren zich vrij kunnen verplaatsen.

De partij zet in op een gezonde leefomgeving met schoon (drink)water, schone lucht en een schone bodem en kiest voor een voortvarende aanpak van grote vervuilers, zoals Chemours, de fossiele industrie en de intensieve veehouderij. De landbouw moet diervriendelijk, duurzaam, kleinschalig en regionaal worden en de boeren helpen we omschakelen naar natuurvriendelijke methodes, die wél toekomstbestendig zijn. Ook wil de partij ondernemers helpen bij omschakeling van de glastuinbouw van energieslurpende sierteelt naar biologische productie van voedsel voor de regio. Door vermindering van de intensieve veehouderij komt er ruimte vrij die grotendeels benut kan worden voor meer natuur en voor een kleiner deel voor meer betaalbare, duurzame en natuurinclusieve woningen.

Zuid-Holland moet fossielvrij worden en bedrijven en inwoners worden begeleid naar een duurzame samenleving. Zonne-energie, windmolens en waterkracht in plaats van kolen, gas, biomassa en kernenergie.

Provinciale Staten stemmen in mei ook voor de Eerste Kamer, dus indirect stemt de kiezer ook hiervoor.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Zuid-Holland, Carla van Viegen: ‘We willen mensen met ons verkiezingsprogramma en onze speerpunten inspireren, hoop geven voor de toekomst en verbinden. Mens, dier en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door beter te zorgen voor onze planeet én al haar inwoners bieden we toekomstige generaties een leefbare planeet. Je kunt nú nog kiezen!’

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Zuid-Holland opent meldpunt vuurwerkoverlast

De Partij voor de Dieren heeft een meldpunt vuurwerkoverlast geopend. Ook in de afgelopen tijd is er al veel overlast van en ...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil helderheid natuurvergunningen veehouderijen Zuid-Holland

Den Haag, 6 februari 2023 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil weten of het provinciebestuur helder in beeld heeft ...

Lees verder