Stop gifge­bruik op de bollen­velden om mensen en dieren te beschermen


8 maart 2019

Den Haag, 8 maart 2019 – Door de organisatie Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO), een onafhankelijke onderzoeksgroep van land- en tuinbouwspecialisten, is onderzoek gedaan naar de effecten van het spuiten van gif op bollenvelden en de effecten daarvan op omwonenden en de omgeving. Uit dit onderzoek blijkt dat zowel mensen als dieren (gezondheids)schade ondervinden van het gifgebruik op de bollenvelden, zoals in de Bollenstreek in Zuid-Holland. De Partij voor de Dieren heeft over deze zorgwekkende situatie vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Uit het onderzoek blijkt dat de grond bij de huizen van omwonenden vijf tot tien keer hogere concentraties zitten van een aantal pesticiden dan in de grond rond huizen die niet in de omgeving van bollenvelden staan. Zelfs in de luiers van baby’s, die op 250 meter van de bollenveldeneven, is gif gevonden. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben uitgewezen dat dit gif schadelijk is voor de gezondheid en met name voor jonge kinderen.

De Partij voor de Dieren vindt de situatie zeer ernstig en wil van het provinciebestuur weten of het bestuur de zorgen van de Partij voor de Dieren deelt en welke maatregelen er genomen worden om mensen en dieren te beschermen tegen landbouwgif.

Verder wil de partij weten wat de effecten zijn van het landbouwgif op het bereiken van de internationale en nationale natuurdoelen, waaraan de provincie moet voldoen. Uit onderzoek blijkt dat door het gebruik van gif insecten langer in de larve stadia blijft waardoor de groei achterblijft vergeleken met de ontwikkeling onder gezonde omstandigheden. Dit heeft weer verstrekkende gevolgen voor de voedselvoorziening voor andere dieren, zoals weidevogels en vleermuizen. Het heeft gevolgen voor het hele biodiversiteitssysteem.

Ten slotte wil de partij weten of de provincie omwonenden gaat informeren overde schadelijke effecten van het landbouwgifgebruik op de bollenvelden.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: “We vinden de situatie zeer zorgwekkend en willen dat het provinciebestuur haar verantwoordelijkheid neemt om direct maatregelen te treffen om mensen en dieren te beschermen tegen de schadelijke effecten van het gifgebruik op de bollenvelden en ook het Rijk oproept om te stoppen met het schadelijke gifgebruik.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren reikt oorkonde van mededogen uit aan wildopvang Delft

Den Haag, 5 maart 2019 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft een oorkonde van mededogen uitgereikt aan Winanda de ...

Lees verder

Partij voor de Dieren reikt oorkonde van mededogen uit aan Natuur en milieufederatie Zuid-Holland

Den Haag, 13 maart 2019 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft een oorkonde van mededogen uitgereikt aan de Natuur ...

Lees verder