Partij voor de Dieren reikt oorkonde van mededogen uit aan wildopvang Delft


5 maart 2019

Den Haag, 5 maart 2019 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft een oorkonde van mededogen uitgereikt aan Winanda de la Rambelje van de wildopvang in Delft. Met deze oorkonde spreekt de partij haar waardering uit voor de meer dan 40 jaar lange en tomeloze inzet van mevrouw de la Rambelje en ook de andere medewerkers en vrijwilligers om gewonde, zieke en hulpbehoevende wilde dieren te helpen.

Op grond van de Wet Dieren is een ieder verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen. Elk jaar treffen duizenden inwoners van Zuid-Holland gewonde of hulpbehoevende wilde dieren aan. Omdat zij daar meestal niet zelf voor kunnen zorgen brengen zij deze dieren naar een dierenopvangcentrum. Bij gebrek daaraan verzorgen ze de dieren thuis, maar dat is een onwenselijke situatie. Het komt ook voor dat dieren aan hun lot worden overgelaten omdat ze nergens kunnen worden opgevangen. En soms worden dieren ontheemd aangetroffen omdat hun leefgebied is vernietigd als gevolg van onderhouds- of andere werkzaamheden, zoals bouwactiviteiten.

In de Wet Natuurbescherming staat dat de provincies verantwoordelijk zijn voor de bescherming van en een goede zorgplicht voor wilde dieren. Zowel in stedelijk als in landelijk gebied kunnen in het wild levende dieren gewond raken – vaak door toedoen van mensen. Zo worden er in de Nederlandse vogelasielen jaarlijks ruim honderdduizend gewonde en zieke vogels opgenomen. De huidige opvangadressen voor wilde dieren zijn nu volledig afhankelijk van particuliere giften en zijn daarom vaak noodlijdend. Dit terwijl zij een noodzakelijke en maatschappelijke taak vervullen en hiermee het algemeen belang dienen. Alleen al in Zuid-Holland wordt er jaarlijks zo’n 1,5 miljoen euro besteed aan de opvang van wilde dieren.

Wildopvangcentra moet voldoen aan strenge kwaliteitseisen, die extra geld kosten. Momenteel betaalt de provincie Zuid-Holland nog steeds niet mee aan de opvang van gewonde of hulpbehoevende wilde dieren. De Partij voor de Dieren vindt dat dit moet veranderen.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: “De provincie kan als overheid haar medeverantwoordelijkheid voor de zorg van gewonde wilde dieren niet over de schutting gooien van de samenleving. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie gaat meebetalen aan de wildopvangcentra in Zuid-Holland. Daarom moet de opvang van wilde dieren door de provincie goed worden geregeld en worden meegenomen in de jaarlijkse begroting, zodat dierenambulances, dierenartsen en de wildopvangcentra de nodige zorg kunnen verlenen.”

Gerelateerd nieuws

Zwanenstropers aanpakken

Den Haag, 1 maart 2019 – De dierenambulance van Vianen en omstreken heeft onlangs negen dode zwanen in het water gevonden. Za...

Lees verder

Stop gifgebruik op de bollenvelden om mensen en dieren te beschermen

Den Haag, 8 maart 2019 – Door de organisatie Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO), een onafhankelijke onderzoek...

Lees verder