Vogels in de winter


13 januari 2009

Schaatsen op natuurijs, eindelijk kon het weer! Een feest voor veel Nederlanders.

Voor vogels is het helaas geen feest. Ze moeten elke dag weer vechten voor hun bestaan, voortdurend op zoek naar voedsel dat bij vorst steeds moeilijker te vinden is. Een strenge vorstperiode wordt voor een aantal soorten vogels een probleem. Roerdompen en ijsvogels bijvoorbeeld hebben open water nodig om vis te vangen. En door de sneeuw komen steenuilen en kerkuilen moeilijker aan muizen.

In een koude winter zullen meer vogels sterven door voedselgebrek, dat is niet te voorkomen. Dat is een normaal en natuurlijk verschijnsel en op zich niet verontrustend. Maar na de winter moeten deze vogels wel de kans krijgen weer een gezonde populatie op te bouwen. Eentje die tegen een stootje kan. Bescherming van hun leefgebied is daarvoor absoluut noodzakelijk. Voor gezonde moerasgebieden waar de roerdompen kunnen broeden. Voor natuurvriendelijk platteland waar steen- en kerkuilen hun jongen kunnen grootbrengen. Voor beken met natuurlijke oevers waar ijsvogels hun nestholen kunnen graven.

Vogels voeren

De vogels in uw tuin of buurt, zoals koolmees, pimpelmees, huismus, merel en roodborst kunt u zelf door de winter helpen door te voeren. Dat is nog leuk ook, want de vogels laten zich dan prachtig zien. Zo kunt u vetbollen en pindaslingers ophangen. Er is ook speciaal voer op de markt, voor op een voertafel of in een silo.
Meer informatie over vogels voeren en andere nuttige tips, vindt u op de website van de Vogelbescherming en Dierenbescherming.

Bron en foto's: Vogelbescherming