Zet Duurzaam Consu­meren op de Kaart!


7 juni 2007

Duurzame dinsdag nodigt iedereen uit om initiatieven in te dienen die duurzaam consumeren op de kaart zetten. Meedoen kan op de website www.duurzamedinsdag.nl.

Om voor een leuke prijs in aanmerking te komen moet uw initiatief binnen zijn voor 1 juli. Initiatieven die van 1 juli tot en met 24 augustus worden ingediend gaan wel in het Duurzame Koffertje, maar komen niet meer in aanmerking voor een prijs.

Duurzame Dinsdag 2007
Op 4 september 2007 is het voor de negende keer Duurzame Dinsdag. Op deze eerste dinsdag in september brengen maatschappelijke organisaties duurzaamheid onder de aandacht van de politiek en vragen daarbij om daadwerkelijke ondersteuning voor duurzame initiatieven uit de samenleving.

Dit jaar wordt het Duurzame Koffertje aangeboden aan minister Verburg van het ministerie van LNV en minister Cramer van het ministerie van VROM. Het Duurzame Koffertje bevat duurzame initiatieven, wensen en statements van burgers en organisaties. Het thema is dit jaar: Zet Duurzaam Consumeren op de kaart.
Vorig jaar hebben alle ideeën een reactie ontvangen van minister-president Balkenende, die toen namens het kabinet het koffertje in ontvangst nam.

We nodigen iedereen van harte uit om mee te doen aan dit initiatief.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief