Zuid-Holland betaalt voor vangen steri­li­seren en weer uitzetten verwil­derde en zwerf­katten


23 februari 2018

De provincie Zuid-Holland trekt 50.000 euro uit voor het vangen, neutraliseren en weer uitzetten van verwilderde katten en zwerfkatten. Dit gebeurt op voorstel van de Partij voor de Dieren. Die partij is zeer verheugd dat haar voorstel is aangenomen.

Via het vangen, neutraliseren en weer uitzetten van verwilderde katten en zwerfkatten (trap, neuter and return: TNR-methode) wordt voorkomen dat de populatie van deze katten op het platteland zich uitbreidt. Deze methode leidt ertoe dat de populatie zich stabiliseert en op termijn afneemt. Als het gaat om weidevogelgebieden of andere natuurgebieden worden de dieren weer uitgezet bij boerderijen, maneges e.d. Ook katten op boerderijen worden gevangen, geneutraliseerd en daar weer uitgezet om vermeerdering van nakomelingen te voorkomen, die mogelijk overlast kunnen geven.

De provincie geeft opdracht om natuurlijke vijanden roofdieren als vossen (en in het verleden ook verwilderde katten) te doden , ook in het belang van de weidevogels. maar de Partij voor de Dieren is daar tegen omdat de natuur daardoor nog meer uit balans wordt gebracht. De mens en zijn (economisch) handelen vormen de grootste bedreiging voor de weidevogels. Door in te zetten op een biodynamische en natuurinclusieve landbouw met bloem- en kruidenrijk grasland, een hoger waterpeil, minder bemesting, veel later maaien en minder gifgebruik, krijgen de weidevogels weer een kans.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: ‘Vooral de Stichting Zwerfkatten Nederland zet zich in om Nederland zwerfkattenarm

te maken via de TNR-methode. Onze partij vindt dat je de natuurlijke vijanden van de weidevogels niet moet doden. Dit is een prima manier om op diervriendelijke wijze de weidevogelstand te verbeteren. Ik ben daarom heel blij met deze aanpak en ook met het feit dat de provincie daar geld voor uittrekt.’

Gerelateerd nieuws

Opinie: Natuurbegraven: een lucratief verdienmodel

In Nederland is er belangstelling voor natuurbegraven. Op een aantal plekken in Nederland zijn de laatste jaren natuurbegraaf...

Lees verder

Partij voor de Dieren tegen uitbreiding varkensstal Zoeterwoude

Den Haag, 3 april 2018 – Een varkenshouderij in Zoeterwoude wil het aantal varkens uitbreiden van 200 naar 1200. Daardoor zal...

Lees verder