Renate Mols


Tijdelijk frac­tie­volger commissie Bestuur Maat­schappij en Middelen (BMM)

Renate Mols is kandidaat #8 van de Partij voor de Dieren voor de Provinciale Staten in Zuid-Holland. Renate is beleidsadviseur milieu en ook fractieondersteuner voor de Partij voor de Dieren in Gouda, waar ze woont in de binnenstad. Al van jongs af aan houdt Renate zich bezig met natuur en milieu en ze is fervent veganist en activist. In haar vrije tijd kookt ze graag en speelt ze piano en saxofoon. Renate is een ambitieuze en gedreven vrouw die de overtuiging heeft dat alles wat leeft op onze aarde, het recht heeft op een vrij, gezond en veilig leven.

Dat kan volgens Renate alleen als er een radicale verandering komt in ons denken en de manier waarop we leven. We moeten beseffen dat economische groei niet de oplossing maar het probleem is. Dat we de aarde aan het uitputten zijn. Alleen met een systeem- en cultuurverandering kunnen we de huidige problemen in de wereld oplossen. Met een combinatie van technologische ontwikkelingen maar vooral ook in onze manier van denken en doen.

Als we minder consumeren en meer samenzijn, als we meer met elkaar doen, kunnen we een grote stap in de goede richting zetten. Ze vindt het belangrijk dat we meer tijd maken voor elkaar en daarin de verbinding zoeken, in plaats van almaar nieuwe spullen te kopen. Door op een andere manier geluk te vinden kunnen we de aarde leefbaar houden.

Als scheikundige en milieukundige ziet zij dat technologische mogelijkheden problemen kunnen oplossen, maar ook problemen kunnen veroorzaken. Neem als voorbeeld het bedrijf Chemours, wat vanuit Dordrecht al jarenlang de verre omgeving vervuilt om chemische hulpstoffen (PFAS) te produceren. Stoffen die in sommige gevallen, als brandblusser, van levensbelang kunnen zijn maar in andere gevallen, voor anti-aanbaklagen in pannen, absoluut onnodig. Het oplossen van dit probleem zit deels in de technologie: hoe kun je bepaalde soorten brand bestrijden zonder PFAS? Maar ook deels in ons gedrag: is het echt nodig om altijd de meest luxe en makkelijke pannen te kopen, of kunnen we ook gewoon met andere soorten materialen koken? Er zijn inmiddels zoveel chemische stoffen dat het technologisch oplossen van alle milieuproblemen wel heel lang gaat duren. En ondertussen gaat het vervuilen van de natuur en de leefomgeving van mensen en dieren in veel gevallen alsmaar door. Hierin moet de provincie veel strenger zijn en bewuster keuzes gaan maken.

De politiek moet zich bij besluitvorming altijd afvragen: Is dit wel gezond en veilig? Is dit wel nodig? Draagt dit bij aan het verminderen van leed en van de overbelasting van de aarde? Met deze insteek wil Renate zich in de komende periode inzetten voor een schoner, gezonder en veiliger Zuid-Holland.