Monde­linge vragen Chemours


Indiendatum: sep. 2018

Toelichting

Gisteravond kwam een rapport van ILT openbaar in de media. Hieruit bleek dat Chemours uitgaande afvalstromen niet controleert op FRD-stoffen. Aannemelijk is dat dit een van de belangrijke oorzaken is dat kankerverwekkende stoffen in lucht, water en bodem terecht zijn gekomen. Enkele afvalverwerkende bedrijven weigeren inmiddels van Chemours materiaal aan te nemen.

Naar aanleiding van bovenstaande toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1. Wanneer was de portefeuillehouder van dit rapport hiervan op de hoogte?

2. Welke consequenties heeft dit rapport voor de last onder dwangsom die eerder dit jaar is opgelegd?

3. In het kader van het motto ‘vertrouwen verdienen’ is het inspectieregime afhankelijk van het vertrouwen van de provincie in het bedrijf. Staat Chemours nu onder het strengste regime? Zo nee, welke dan wel?

4. Op welke wijze wordt er over dit rapport en de uitkomsten ervan gecommuniceerd naar de omwonenden?

5. Kunt u komen met een brief aan PS waarin stand van zaken wordt uitgelegd? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Bart Canton

Statenlid Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer