Schrif­te­lijke vragen olieramp


Indiendatum: sep. 2018

Een olietanker van Odfjell botste zaterdag in de Rotterdamse haven tegen een steiger. Hierdoor stroomde ca. 200 ton stookolie in de Derde Petroleumhaven in het water. Een deel daarvan is via de Nieuwe Waterweg naar Hoek van Holland gedreven. Vele dieren zijn slachtoffer van de olie, er is sprake van meer dan achthonderd vogels die besmeurd zijn geraakt. Meer specifiek worden ook ganzen, zwanen en zeehondenpups genoemd. Het vangen, schoonmaken en tijdelijk opvangen van deze dieren is vrijwilligerswerk. RTV-Rijnmond spreekt in dit verband over een grote ramp voor dieren.


Vragen;
1) Op welke wijze is de provincie betrokken bij het aanpakken van (de gevolgen van) dit incident?
2) Is GS bereidt deel te nemen aan een evaluatie van de aanpak?
3) De media meldt dat de weggelekte stookolie giftige stoffen bevat, > is/wordt onderzocht in hoeverre er illegaal is bijgemengd?
4) Is er een protocol hoe om te gaan met grootschalige lekkages van > schadelijke stoffen zoals olie, of is provincie bereid om gezamenlijk met betrokken partijen een protocol op te stellen?
5) Maakt het schoonmaken en opvangen van dieren hiervan ook deel uit?
6) Heeft de provincie een beeld of rode lijst soorten ook het slachtoffer zijn geworden van deze ramp?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer