Monde­linge vragen zeespie­gel­stijging


Indiendatum: feb. 2020

Toelichting

Nederland is gelegen onder zeeniveau. Onlangs heeft dhr. Rutger Bregman een open brief geschreven aan alle Nederlanders, ‘Het water komt’, waarin hij zijn grote zorgen uit over de gevolgen van de stijging van de zeespiegel vanwege de opwarming van de aarde, smelten van de ijskappen en het uitzetten van water als gevolg van de hogere temperatuur. Hoe warmer water wordt, hoe meer volume het inneemt. Elke graad die het water opwarmt, levert ongeveer een meter zeespiegelstijging op. Publicaties van onder andere het wetenschappelijke tijdschrift Nature, studies van het KNMI en de Universiteit Utrecht houden rekening met scenario’s variërend van een stijging van één meter tot zes meter in de komende decennia. Steden als Den Haag, Rotterdam en Leiden kunnen helemaal onder water komen te staan. Volgens onze informatie beschermen de Deltawerken ons tegen een stijging van 40 cm.

N.a.v. deze recente berichtgeving legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het Gedeputeerde Staten voor.

Vragen

1. Klopt de informatie dat de Deltawerken onze provincie beschermen tot een zeespiegelstijging van 40 cm? Zo ja, worden er nog aanvullende maatregelen getroffen?

2. Tot welke stijging zijn onze huidige dijken bestand?

3. Volgens onze informatie speelt dijkring 14 een belangrijke rol bij de bescherming van onze provincie tegen stijging van het water. Kunt u toelichten hoe het is gesteld met de veiligheid van dijkring 14 en tot welke stijging van het water deze dijkring onze inwoners beschermt?

4. Natuurlijk moeten er daarnaast preventieve maatregelen (sterke vermindering broeikasgassen) genomen worden om de zeespiegelstijging tegen te gaan. De provincie onderneemt al actie hierop. Het Akkoord van Parijs en de Klimaatwet gaan uit van een maximale temperatuurstijging van 2 graden Celsius. Het IPCC rapport over klimaatstijging dat in oktober van 2018 is gepubliceerd, toont echter aan dat de opwarming van het klimaat met 2 graden veel grotere gevolgen zal hebben dan een opwarming van maximaal 1,5 graden, waaronder een extra stijging van de zeespiegel. Hoe beoordelen GS deze informatie? Worden er door het College in de komende jaren nog extra maatregelen getroffen en zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

5. Welke verdere maatregelen worden er door het College getroffen om de gevolgen van de stijging van de zeespiegel aan te pakken?

Met vriendelijke groet,

Carla van Viegen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen zorgen over financiële tekorten gemeenten sociaal domein

Lees verder

Schriftelijke vragen uitvoering Kierbesluit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer