Schrif­te­lijke vragen uitvoering Kier­be­sluit


Indiendatum: feb. 2020

Toelichting

Het doel van het Kierbesluit is het bevorderen van de internationale vismigratie en het verbeteren van de biodiversiteit.

Maar pal voor die nieuwe toegangspoort hangen de fuiken van vissers: de trekvissen die de voorheen onneembare barrière passeren zwemmen recht in de fuiken van vissers.

Het is toch niet te rijmen dat er 100 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het bevorderen van de internationale vismigratie en het verbeteren van de biodiversiteit, dat er financiële compensatie voor de vissers is, en dat tegelijkertijd de positieve gevolgen voor de natuur, de vissenstand en de biodiversiteit teniet wordt gedaan door de vissen te vangen?

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  • Kunt u de huidige stand van zaken weergeven m.b.t. het Kierbesluit?
  • Volgens onze informatie mag zeer nabij de Haringvlietsluis nog steeds gevist worden, terwijl het doel van het Kierbesluit is het bevorderen van de internationale vismigratie en het verbeteren van de biodiversiteit. Klopt deze informatie? Zo ja, bent u bereid er bij het Rijk op aan te dringen op een visvrije zone voor de Hanringvlietsluis aan de zeezijde? Zo nee, waarom niet?
  • Sinds 2018 staat de Haringvlietsluit daadwerkelijk regelmatig op een Kier. Hoe vaak staat de Haringvlietsluis op een kier?
  • In de zomer van 2017 is Rijkswaterstaat gestart met metingen rondom het Haringvliet. Vier zogenoemde meetschepen monitoren het zoutgehalte in het water. Kunt u aangeven wat de effecten ervan zijn tot nu toe?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 17 mrt. 2020

Klik hier voor de antwoorden

Interessant voor jou

Mondelinge vragen zeespiegelstijging

Lees verder

Schriftelijke vragen Gevolgen Formule 1 races in Zandvoort voor Noordvoort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer