Schrif­te­lijke vervolg­vragen dier­vrien­delijk isoleren na uitspraak RvS


Indiendatum: 22 aug. 2023

Toelichting

Op 7 maart 2023 heeft de Partij voor de Dieren antwoorden ontvangen over diervriendelijk isoleren.[1]

Op 2 augustus 2023 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het voldoen aan de zorgplicht in artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming om bij na-isolatie de noodzakelijke maatregelen te treffen om nadelige gevolgen voor vleermuizen te voorkomen. Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vervolgvragen aan u voor.

Vragen

  1. Is het college bekend met de uitspraak van de Raad van State?[2]
  2. Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor de provinciale taken en verantwoordelijkheden?
  3. Klopt het dat gemeenten op hun grondgebied onderzoek kunnen doen en maatregelen treffen om vleermuizen te redden, waarna de provincie voor die hele gemeente een ontheffing kan verlenen?
  4. Is het college bereid om in overleg te treden met gemeenten om te ondersteunen bij de uitvoering van de uitspraak van de Raad van State?
  5. Is het college bereid om ook naar aanleiding van de betreffende uitspraak van de Raad van State actief informatie te verschaffen aan woningeigenaren en bedrijven over de gevolgen voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen bij na-isolatie als de wettelijke verplichtingen niet nageleefd worden?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1]https://pzh.notubiz.nl/document/12502905/1/Beantwoording+statenvragen+3927+van+de+PvdD+-+Diervriendelijk+isoleren
[2] https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@138605/202103977-1-r2/

Indiendatum: 22 aug. 2023
Antwoorddatum: 7 nov. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Afwezigheid vliegveld in informatie bouwplan Wilderszijde (Lansingerland)

Lees verder

Schriftelijke vragen Kwaliteit Oppervlaktewater op Nationale Kraanwaterdag

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer