Schrif­te­lijke vragen aanpak ecolo­gische ramp Greve­lin­genmeer


Indiendatum: aug. 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : Gedeputeerde Staten

Datum : 5 augustus 2013

Onderwerp : Schriftelijke vragen aanpak ecologische ramp Grevelingenmeere

Toelichting

De Stichting Anemoon heeft onderzoek uitgevoerd naar het bodemleven van het Grevelingenmeer. De uitkomsten zijn zeer verontrustend en de Partij voor de dieren wil naar aanleiding hiervan de volgende schriftelijke vragen aan u voorleggen.

Vragen

Kent u de berichten ‘Bodem Grevelingenmeer totaal dood’[1] en ‘Grevelingenmeer is onder de 16 meter helemaal dood?[2]
Bent u, net als onze fractie, ook zo geschrokken dat er op de bodem van het Grevelingenmeer geen leven meer is en al het mariene leven daar is verdwenen?
Bent u met ons van mening dat deze ecologische ramp moet worden aangepakt? Zo nee, waarom niet?
Welke mogelijkheden ziet u om het tij te keren van dit zuurstofloze en levenloze onderwatermilieu in het Grevelingenmeer?
Ziet u specifiek mogelijkheden in combinatie met het Tidal test Centrum Grevelingen om de ecologische situatie te verbeteren? En zo ja, kunt u dit nader uitleggen?
Bent u bereid om u in te zetten om de getijdestroming te laten terugkeren in het Grevenlingenmeer? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] http://www.nu.nl/binnenland/3542463/bodem-grevelingenmeer-totaal-dood.html

[2] http://www.natuurbericht.nl/?id=11106

Indiendatum: aug. 2013
Antwoorddatum: 3 sep. 2013

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer