Schrif­te­lijke vragen afschot damherten Hoeksche Waard


Indiendatum: 21 jul. 2020

1) Kent u het bericht ‘provincie: alle loslopende damherten in de Hoeksche Waard moeten dood’?1

2) Is het juist dat de damherten lopen in een gebied bij Numansdorp en Strijen en dat ze zich in dat gebied blijvend ophouden? Zo nee, waar verblijven ze dan?

3) Is het juist dat er in dit gebied maar één weg loopt?

4) Hoeveel aanrijdingen met damherten hebben er de afgelopen twee jaar plaats gevonden in de Hoeksche Waard en wat was daarvan het gevolg?

5) Welke preventieve verkeersmaatregelen zijn er getroffen om aanrijdingen te voorkomen en waarom waren deze onvoldoende? Graag zien we een goed onderbouwd antwoord op deze vraag.

6) De provincie kiest voor de meest diervriendelijke aanpak bij overlast, zoals valt te lezen in het Hoofdlijnenakkoord. Welke diervriendelijke maatregelen zijn er overwogen voor de damherten in de Hoeksche Waard?

7) Waarom wordt in dit geval gekozen voor de minst diervriendelijke aanpak, namelijk het doden van dieren?

8) Bent u bereid verder te zoeken naar minder ingrijpende maatregelen waarbij geen dieren hoeven te worden gedood? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

https://www.rijnmond.nl/nieuws/197420/Provincie-alle-loslopende-damherten-in-Hoeksche-Waard-moeten-dood

Indiendatum: 21 jul. 2020
Antwoorddatum: 15 sep. 2020

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen ‘Highway zonder Honey’

Lees verder

Schriftelijke vragen schuil- en beschuttingsmogelijkheden weidedieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer