Schrif­te­lijke vragen afsluiting Kande­laarbrug voor langzaam verkeer


Indiendatum: 8 jun. 2020

Toelichting

Sinds april van dit jaar is de Kandelaarbrug bij buurtschap Zweth in Schipluiden, een ophaalbrug voor fietsers
en voetgangers over de Schie ten zuiden van Delft in beheer bij provincie Zuid-Holland[1], afgesloten voor het langzaam verkeer. De reden van deze afsluiting betreft een beschadiging aan de brug doordat er een vrachtwagen overheen is gereden[2].

Aanvankelijk zou het gaan om een tijdelijke afsluiting voor een spoedreparatie van de brug[3], maar inmiddels staat de brug continu open. De brug blijft volgens informatie op de website van gemeente Delft (https://live.andes.nl/delft) tot zeker 30 juni 2020 gesloten voor fietsers en voetgangers. In dit gebied zijn niet veel locaties waar het langzaam verkeer de Schie kan passeren, om deze reden is de omleidingsroute voor deze groep van weggebruikers aanzienlijk. Het scheepvaartverkeer kan wel normaal doorgang vinden.

Vragen

 • Hebben GS er kennis van genomen dat de Kandelaarbrug tot minimaal 30 juni aanstaande
  niet toegankelijk is voor fietsers en voetgangers?
 • Kunnen GS aangeven waarom de reparatie van een, toch vrij eenvoudige, langzaam verkeersbrug
  zo lang duurt?
 • Is GS ervan op de hoogte dat er op de webpagina betreffende verkeersinformatie van de provincie (https://www.zuid-holland.nl/actueel/verkeersinformatie/) geen informatie is opgenomen over de
  langdurige afsluiting van de Kandelaarbrug? Zo nee, waarom niet?
 • Kan GS er zorg voor dragen, dat de informatie over afsluiting van de Kandelaarbrug alsnog wordt opgenomen op de webpagina met verkeersinformatie van wegen in beheer bij provincie Zuid-Holland?
 • Kan GS aangeven, wanneer de Kandelaarbrug brug weer wordt opengesteld voor fietsers en voetgangers?
 • Zijn GS bereid in de toekomst ook fietsers en voetgangers beter te informeren over afsluitingen?

Hanke Hoogerwerf
Statenlid Partij voor de Dieren

[1] https://almanak.overheid.nl/56437/Bureau_Beheer_en_Verkeer_Stedelijk_Gebied/
[2] https://wos.nl/nieuws/artikel/kandelaarbrug-dicht-reparatie
[3] https://www.middendelfland.nl/over-bestuur/nieuwsberichten_42612/item/afsluiting-kandelaarbrug-van-7-tm-9-april-2015_29384.html

Indiendatum: 8 jun. 2020
Antwoorddatum: 30 jun. 2020

Klik hier voor de antwoorden.