Schrif­te­lijke vragen bocht­af­snijding Delftse Schie


Indiendatum: mrt. 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : Gedeputeerde Staten

Datum : 27 maart 2013

Onderwerp : Schriftelijke vragen Bochtafsnijding Delftse Schie

Toelichting

Op 11 oktober 2012 en 20 november 2012 hebben respectievelijk de VVD en PvdD vragen gesteld over het project bochtafsnijding Delftse Schie bij Overschie. Deze vragen zijn respectievelijk op 30 oktober 2012 en 11 december 2012 beantwoord door Gedeputeerde Staten. Na de beantwoording van de eerder gestelde vragen bereikten ons nog steeds diverse signalen over met name het nut en noodzaak van de bruggen en een fietspad over het eiland dat door de bochtafsnijding ontstaat. Aanleiding voor de PvdA en PvdD fractie om vragen te stellen.

Vragen

In het antwoord op de Statenvragen van de VVD staat ‘de gemeente Rotterdam heeft de wens

om over het eiland een fietsverbinding te realiseren’.

1. Wanneer en door welk politiek orgaan is een besluit tot het aanleggen van deze fietsverbinding genomen?

2. Klopt het geluid dat de provincie Zuid-Holland van de gemeente verlangt om een fietspad over het eiland aan te leggen?

3. Wanneer hebben Gedeputeerde Staten besloten om de aanleg van de Noordelijke Oeververbinding in de scope van project bochtafsnijding Delftse Schie op te nemen? Wanneer heeft Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten daarvan in kennis gesteld?

4. Wij hebben begrepen dat er een brug zou moeten komen omdat het Hoogheemraadschap met vrachtauto’s op het eiland moet kunnen komen voor onderhoud. Klopt dit? Is dit een wettelijke eis of een wens van het Hoogheemraadschap? Zijn er alternatieven – bijvoorbeeld met boten?

5. Op grond van welke argumenten hebben Gedeputeerde Staten besloten aan de wens van Rotterdam

tegemoet te komen door een brug (‘de Noordelijke Oeververbinding’) aan te leggen?

6. Hoe heeft u daarbij de fietsroute door de dorpskern van Overschie gewogen ten opzichte van de fietsroute over het nieuw ontstane eiland? Welke elementen zijn er in die vergelijking meegenomen? Hoe scoren de routes op recreatieve waarde? Hoe groot zijn de kosten van beide tracés voor de betrokken

partijen? Hoe scoren de fietsroutes op “gevolg voor vaarroute”? Bent u in staat de relevante documenten waarin de keuze wordt onderbouwd aan te leveren?.

7. Is er volgens u een nadeel van de fietsroute over het nieuwe eiland op de recreatieve vaarroute? Indien u de recreatieve waarde van de route over het eiland hoger acht dan door Overschie-dorp, vindt u dit voordeel dan opwegen tegen de nadelen voor de recreatievaart en de lokale dynamiek in Overschie?

8. Bent u in het geval dat gekozen wordt voor het fietstracé door Overschie-dorp bereidt de recreatieve waarde daarvan te bevorderen door dezelfde subsidie te verstrekken aan de gemeente Rotterdam als voor het fietstracé over het eiland is toegekend?

M. Loose (PvdA)

E. van den Boogaard (PvdA)

A.H.K. van Viegen (PvdD)

Indiendatum: mrt. 2013
Antwoorddatum: 14 apr. 2013

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer