Schriftelijke vragen ernstig dierenleed tijdens ganzenjacht Hoeksche Waard                                      

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

Datum             :           26 juli 2017

Onderwerp     :           Schriftelijke vragen ernstig dierenleed tijdens ganzenjacht Hoeksche

                                      Waard

__________________________________________________________

Vragen

1) Bent u bekend met de beelden van de ganzenjacht in de Hoeksche Waard?[1]
2) Bent u met ons van mening dat hier sprake is van ernstig dierenleed en onnodig lijden van dieren? Zo nee, kunt u nader toelichten waarom u vindt dat hier geen sprake van is?
3) Bent u met ons van mening dat als dieren aangeschoten worden, ze dan in elk geval direct met een schot uit hun lijden verlost moeten worden en niet minutenlang lijden en meerdere malen worden gebeten door een hond, terwijl ze nog leven?
4) Waarom worden aangeschoten dieren ter uitvoering van schadebestrijding niet direct via een schot uit hun lijden verlost?
5) Bent u als opdrachtgever bereid om de Faunabeheereenheid, die belast is met de uitvoering van schadebestrijding, op te dragen dergelijk dierenleed niet meer te laten plaatsvinden?
6) Is het juist dat nog steeds de nek van ganzen wordt gebroken, terwijl dit verboden is? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen?
7) Bent u bereid om de provinciale regelgeving verder aan te scherpen om dergelijke misstanden in de toekomst te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

 

Carla van Viegen                                    

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland       

[1] https://www.animalrights.nl/jagers-laten-ganzen-lijden

 

Antwoorden

Klik hier voor de antwoorden.