schrif­te­lijke vragen gasbo­ringen Haas­t­recht gemeente Vlist


Indiendatum: feb. 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : Gedeputeerde Staten
Datum : 21 februari 2013
Onderwerp : Schriftelijke vragen mogelijke gasboring in Haastrecht


Toelichting

Via de media heeft onze fractie vernomen dat er mogelijk gasboringen gaan plaatsvinden in Haastrecht, gemeente Vlist. Het Rijk heeft volgens de informatie de vergunning al verleend voor een proefboring en ook de gemeente Vlist is bereid om een benodigde vergunning af te geven voor boringen.
Inwoners in de omgeving maken zich zorgen over eventuele boringen.

Naar aanleiding van de bovenstaande toelichting wil de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voorleggen.

Vragen
1) Is de informatie in de bovenstaande toelichting juist?
2) Wat is de betrokkenheid van de provincie bij eventuele gasboringen in Haastrecht?
3) Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn van eventuele gasboringen voor de inwoners en dieren van Zuid-Holland, voor de bodem, de veiligheid van de infrastructuur in de omgeving en de kwaliteit van het grondwater en het milieu in de omgeving van Haastrecht
4) Wat vindt u ervan als er gasboringen gaan plaatsvinden in Haastrecht, gemeente Vlist

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: feb. 2013
Antwoorddatum: 21 feb. 2013

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer