Schrif­te­lijke vragen intrekking jachtakte/wapen­ver­gunning zwanen­drifters Zuid-Holland


Indiendatum: jul. 2015

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Datum : 26 juli 2015

Onderwerp : Schriftelijke vragen intrekking jachtakte/wapenvergunning zwanendrifters Zuid-Holland

__________________________________________________________________________

Vragen

1) Volgens informatie die onze fractie heeft gekregen, hebben de zwanendrifters in onze provincie een jachtakte cq een wapenvergunning. Is deze informatie juist?

2) Een aantal mensen in onze provincie is bang voor de zwanendrifters vanwege hun agressieve houding en gedrag. Bent u bereid u in te zetten richting de verantwoordelijke instantie (politie) om te pleiten voor intrekking van de jachtakte, dan wel wapenvergunning om te voorkomen dat er mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan, waarbij er slachtoffers vallen? Zo nee, waarom niet?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

Indiendatum: jul. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vervolgvragen gevolgen afschaffen melkquotum

Lees verder

Schriftelijke vragen schrappen EHS gebied Splitsingsdam Nieuwe Waterweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer