Schrif­te­lijke vragen jacht­mis­standen Hoeksche Waard


Indiendatum: aug. 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : Gedeputeerde Staten

Datum : 30 augustus 2013

Onderwerp : Schriftelijke vragen jachtmisstanden Hoeksche Waard

Toelichting

Onlangs heeft de fractie van de Partij voor de Dieren van een aantal Zuid-Hollandse inwoners filmmateriaal toegestuurd gekregen, waarop jachtmisstanden te zien zijn, waarbij er sprake is van ernstige dierenmishandeling en het onnodig lijden van ganzen tijdens de jacht[1] [2].

Naar aanleiding van deze informatie wil de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u stellen.

Vragen

1 Bent u met ons van mening dat op de beelden dat te zien is op het bovenvermeld filmmateriaal sprake is van ernstige dierenmishandeling en het niet beschermen tegen onnodig lijden als gevolg van de uitoefening van de jacht, maar juist het tegenovergestelde?
2. Bent u met ons van mening dat hier sprake is van een vermoedelijk strafbaar feit en overtreding van artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet en artikel 47 van de Flora en faunawet en dat hier geen sprake is van ‘weidelijk jagen’? Zo nee, waarom niet?
3. Gaat u hiertegen handhavend laten optreden en verzoeken om proces-verbaal op te maken? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u met ons van mening dat door de inzet van lokganzen meer ganzen naar de productiegebieden worden gelokt, wat de schade verhoogt, en dat dit juist niet de bedoeling is? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?
5. Er is door Gedeputeerde Staten aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland ontheffing verleend om ganzen te doden in verband met schadebestrijding. Bent u bereid om de Faunabeheereenheid te wijzen op deze misstanden en hen te vragen intern maatregelen te nemen om deze misstanden in de toekomst te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u bereid om de betreffende ontheffing in te trekken indien er geen of onvoldoende maatregelen worden getroffen door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland? Zo nee, waarom niet?
7. Wat gaat u nog meer doen om misstanden als deze in de toekomst te voorkomen vanuit uw verantwoordelijkheid als ontheffingverlener om ganzen te doden en als verantwoordelijke hierin om dierenleed te voorkomen?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

[1] http://youtu.be/59Wuuogq6rE

[2] http://youtu.be/lNHMj-z_e9c

Indiendatum: aug. 2013
Antwoorddatum: 18 sep. 2013

Klik hier voor de antwoorden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer