schrif­te­lijke vragen doden zwerf­katten en verwil­derde katten


Indiendatum: sep. 2013

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : Gedeputeerde Staten

Datum : 29 september 2013

Onderwerp : Schriftelijke vragen afschot zwerfkatten en verwilderde katten

Toelichting

Uit informatie van de Dierenbescherming blijkt dat zwerfkatten in Zuid-Holland vogelvrij zijn verklaard en dat er gemiddeld ongeveer tussen de 8000 en 13.500 katten jaarlijks in Nederland worden doodgeschoten of aangeschoten en verminkt.[1] Dit gaat gepaard met veel dierenleed.

Een effectieve manier om de populatie van zwerfkatten en verwilderde katten op een goede manier in de hand te houden is de TNR methode: Trap, Neuter and Return. Dit betekent dat de dieren worden gevangen, geneutraliseerd en worden teruggeplaatst. Het is de meest effectieve én diervriendelijke methode om het aantal zwerfkatten en verwilderde katten terug te dringen en in de hand te houden.

De voordelen van de TNR-methode zijn:

de populatie breidt zich niet verder uit en blijft stabiel;
er worden geen kittens meer geboren;
nieuwe niet-steriele katten zullen door de steriele groep niet geaccepteerd worden;
de overlast voor omwonenden wordt beduidend minder door de veranderde hormoonhuishouding van de kat;
het komt het dierenwelzijn van de dieren ten goede omdat ze niet gedood hoeven te worden en in hun eigen leefomgeving kunnen blijven.

Onderzoek en praktijk wijzen uit dat de TNR-methode veel beter werkt dan het doden van verwilderde katten. Afschieten is niet alleen dieronvriendelijk maar biedt ook geen structurele oplossing. De leeggekomen plek wordt onmiddellijk weer ingenomen door nieuwe katten en dus moeten er altijd dieren worden gedood om de populatie niet te laten toenemen, wat veel dierenleed met zich meebrengt. Kittens die op straat worden geboren, worden door de Dierenbescherming naar het asiel gebracht. Daar worden ze medisch onderzocht en verpleegd. Door ze vervolgens te plaatsen bij een gastgezin, leren de kittens om samen te leven met mensen in een huiselijke situatie. Kittens van zwerfkatten en verwilderde katten worden zelf ook schuwe en verwilderde katten als ze niet voor hun zevende levensweek met mensen in aanraking komen. In deze eerste socialisatieperiode worden ze bij de gastgezinnen met zoveel mogelijk huiselijke prikkels geconfronteerd, zodat het normale huiskatten kunnen worden. Schuwe kittens die na deze eerste periode worden gevonden, worden door ervaren vrijwilligers geresocialiseerd. Als ze weer helemaal op de been zijn, wordt er via het asiel een nieuw huis voor ze gezocht. Zo krijgen ook deze kittens een goede start in het leven en komt dit het dierenwelzijn ten goede.

Vragen

Kent u het bericht ‘Zwerfkatten in Nederland vogelvrij’? Bent u met ons van mening dat het doden en verwonden van deze dieren, waarna ze soms verminkt en gewond achterblijven, gepaard gaat met veel dierenleed?
Kunt u aangeven hoeveel zwerfkatten en verwilderde katten er in Zuid-Holland vanaf 2010 jaarlijks worden afgeschoten?
Vaak worden tamme katten voor verwilderde en zwerfkatten aangezien en worden deze dieren ten onrechte gedood. Wat vindt u hiervan en bent u bereid om hiertegen maatregelen te treffen om dit te voorkomen? Zo ja welke? Zo nee, waarom niet?
Kent u de methode Trap Neuter and Return (TNR)[2] [3], waarbij zwerfkatten worden gevangen, geneutraliseerd en weer worden uitgezet door de Dierenbescherming? Wat vindt u van deze methode?
Bent u bereid om maatregelen te nemen om deze methode in Zuid-Holland te gaan toepassen? Zo nee, waarom niet?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] http://www.dierenbescherming.nl/NEE/meer-informatie

[2] http://www.dierenbescherming.nl/wild-zwerfkatten

[3] http://rijnland.dierenbescherming.nl/werkwijze

Indiendatum: sep. 2013
Antwoorddatum: 27 nov. 2013

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen jachtmisstanden Hoeksche Waard

Lees verder

Schriftelijke vragen afschot damherten AWD

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer