Schrif­te­lijke vragen lega­li­satie PAS melders


Indiendatum: 17 aug. 2023

Vragen

  1. Kent u het bericht ‘Geen hulp van Rijk voor minstens 259 boerenbedrijven’[1] en ‘Deel PAS-melders valt af bij legalisatieprocedure’[2]?
  2. Kunt u aangeven om hoeveel Zuid-Hollandse bedrijven het hier gaat?
  3. Hoe wil het college omgaan met deze uitkomsten?
  4. Op welke wijze toetst het college de juridische houdbaarheid van de maatregelen, die genomen worden?
  5. Heeft het college in beeld hoeveel Zuid-Hollandse bedrijven gegevens onjuist hebben ingevuld bij de PAS aanmelding? Zo nee, hoe en wanneer denkt het college dit in beeld te krijgen? Zo ja, om hoeveel bedrijven gaat het?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Provinciale Staten Zuid-Holland

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2023/08/10/geen-hulp-van-rijk-voor-minstens-259-boerenbedrijven-a4171708?utm_medium=email&utm_source=sharpspring&sslid=M7M0NDIwMjMxsLC0AAA&sseid=MzI1Nze1NDcxMQIA&jobid=c2331be6-e207-4891-a12b-d2b3d7a79ffa
[2] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/08/11/deel-pas-melders-valt-af-bij-legalisatieprocedure

Indiendatum: 17 aug. 2023
Antwoorddatum: 12 sep. 2023

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Beter een goede buur dan een verre vriend?!

Lees verder

Schriftelijke vragen Afwezigheid vliegveld in informatie bouwplan Wilderszijde (Lansingerland)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer