Schrif­te­lijke vragen lozingen GenX door Chemours


Indiendatum: mei 2019

Vragen

1. Kent u het bericht ‘Chemours: minister wil directe lozingen GenX op de Merwede legaliseren?[1]

2. Hebt u een beeld van de nadelige gevolgen hiervan voor de volksgezondheid en het milieu? Zo ja wat is dat beeld? Zo nee, bent u bereid dit te (laten) onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u met ons van mening dat de lozing van GenX moet worden teruggebracht naar 0? Zo nee, waarom niet?

4. Het bedrijf heeft al meerdere milieuovertredingen gepleegd. Bent u met ons van mening dat een dergelijk bedrijf niet beloond moet worden voor slecht gedrag door overtredingen te legaliseren? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid om het Rijk op te roepen om de vergunning aan Chemours voor verlenging van de lozing van GenX niet te verlenen? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Partij voor de Dieren Zuid-Holland

[1]https://www.waterforum.net/chemours-minister-wil-directe-lozingen-genx-op-de-merwede-legaliseren/

Indiendatum: mei 2019
Antwoorddatum: 14 mei 2019

Klik hier voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen jacht Reeuwijk

Lees verder

Schriftelijke vragen aanbesteding bus Drechtsteden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer